Mladá scéna 2011 – program

Program celostátní přehlídky studentských divadelních souborů MLADÁ SCÉNA 2011

STŘEDA 22. června

13.00 zahájení seminářů MS

16.30 výlet a večeře na cestě (buřty)

19.20 zahájení přehlídky MS

19.30 NAZABITÍ, ZUŠ Brandýs nad Labem s inscenací GROTESKY 60 min MS

21.12 inspirativní představení – TATE IYUMNI s inscenací VLNA 35 min RD s div. na jev.

22.00 Děti veselé Olomouc s inscenací Brand party 45 min. MS

ČTVRTEK 23. června

9.00 – 12.00 nebo 12.30 práce v seminářích

12.00 – 13.30 čas na oběd

14.00 diskuse o viděném VNZ

16.00 Spoušť Jihlava s inscenací La Vacanza 60 min. RD

17.30 Škytafky Aš s inscenací Zamordování hraběte Schwarbrechta 20 min. VNZ

18.00 večeře

19.40 TS Magdaléna Rychnov u Jablonce nad N. s inscenací Cesta k Oněginovi 30 min. RD

20.20 diskuse o viděném

22.00 večerníček Hanky Voříškové pro ty, kteří hráli dneska a včera

PÁTEK 24. června

9.00 – 12.00 nebo 12.30 práce v seminářích

12.00 – 13.30 čas na oběd

14.00 Divadlo Bedřicha Kaněry při OA Břeclav s inscenací Z dějin ruské literatury 35 min. KD

15.00 ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem s inscenací Motýlí strategie 35 min. MS

15.45 diskuse o viděném

17.00 OLDstars Praha s inscenací William: Shakespeare 70 min. VNZ

18.20 Regína Břeclav s inscenací K.H.M. 20 min. MS

18.40 večeře

20.00 diskuse o viděném

21.30 večerníček Hanky Voříškové pro ty, kteří hráli dneska MS

22.12 večerníček Hanky Voříškové pro ty, kteří budou hrát zítra a v neděli MS

SOBOTA 25. června

9.00 – 12.00 nebo 12.30 práce v seminářích

12.00 – 13.30 čas na oběd

pro polovinu diváků

14.00 Roztočená Vrtule Slaný s inscenací Anděl nepřišel? 25 min. MS

14.40 Flajšplyš Praha s inscenací Kdo chodí na Gotthaj? 25 min. MS

15.30 Někdo ZUŠ F.A. Šporka Jaroměř s inscenací Darrell Standing 60 min. RD

pro druhou polovinu diváků

14.00 Někdo ZUŠ F.A. Šporka Jaroměř s inscenací Darrell Standing 60 min. RD

15.30 Roztočená Vrtule Slaný s inscenací Anděl nepřišel? 25 min. MS

16.05 Flajšplyš Praha s inscenací Kdo chodí na Gotthaj? 25 min. MS

pro všechny

16.30 diskuse o viděném VNZ

17.30 Centrální zádrhel ZUŠ Strakonice s inscenací 3x CAMI 40 min. MS

18.15 večeře

19.45 DS Saši Liškové Jihlava s inscenací Infekce 45 min. RD

20.45 diskuse o viděném

22.00 možné ukázky práce ze seminářů MS

NEDĚLE 26. června

9.00 – 10.00 zakončení práce v seminářích

10.15 Škeble Lanškroun s inscenací Marionety s.r.o. 60 min. RD

11.30 diskuse o viděném a zakončení přehlídky VNZ

RD – Roškotovo divadlo / MS – Malá scéna / VNZ – venku na zahradě