13. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže

Po přípravných seminářích v Polici nad Metují, Kopřivnici a Písku Vás srdečně zveme k účasti na 13. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže PÍSEK 2010, kterou z pověření a za finančního přispění  Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA, ve spolupráci se o.p.s. Sladovnou Písek, STD, VÚP Praha a AVP.

Tématem letošní přehlídky je KOMUNIKACE  MEZI VÝTVARNOU  VÝCHOVOU A VÝTVARNÝM UMĚNÍM. Tomu jsme se také věnovali na všech přípravných seminářích. Propozice najdete v Kormidle 1/2010, na stránkách www.artama.cz /dětské výtvarné aktivity  a  www.vytvarneprehlidky.cz. Výtvarné práce v klasických technikách, ve fotografiích, na CD i DVD posílejte od 22. února do 19. března 2010  na adresu Sladovna Písek, Velké nám. 113/1, 397 01 Písek, s vyznačením 13. celostátní výtvarná přehlídka. Podmínkou přijetí výtvarných prací není účast na přípravných seminářích. Vystaveny budou všechny zaslané práce. Posílejte přehlednou soubornou kolekci dětských výtvarných prací s vnitřními vazbami, kde se nebudou opakovat práce stejného typu od několika žáků.

Zároveň Vás srdečně zveme na rozborový seminář nad vystavenými pracemi s kurátory při otevření přehlídky 16. – 18. dubna 2010 v Písku.
V programu připravujeme také dílny, diskusi u kulatého stolu, přednášky předních odborníků a kunsthistorickou exkurzi.
Závazné přihlášky  posílejte do 2. dubna 2010 na adresu: Zdena Synecká P.O.Box 12/ Blanická 4, 120 21 Praha 2, nebo e-mail: synecka@nipos-mk.cz. Seminář má akreditaci MŠMT, může být tedy hrazen zaměstnavatelem. Předpokládaná cena semináře je 1300 Kč včetně ubytování.

Poslání 13. přehlídky podporuje koncepci oblasti Umění a kultura a obsah výtvarného oboru v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a gymnázia. Z těchto důvodů je účast na přehlídce a rozborovém semináři možné doporučit jako důležitou vzdělávací akci pro výtvarné pedagogy a jako akci, která podporuje zavádění RVP do praxe.

Těšíme se na výtvarné práce Vašich žáků a studentů i na Vaši účast  na vernisáži a semináři v Písku. Všichni přihlášení dostanou včas pozvánku.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ROZBOROVÝ SEMINÁŘ Písek 2010

PŘIHLÁŠKA A EVIDENČNÍ LIST Písek 2010