Repríza 30. národní výstavy amatérské fotografie v Banské Bystrici

PB054217

Již tradičně se stala součástí slovenského AMFA i kolekce vítězných fotografií z 30 ročníku Národní soutěže amatérské fotografie ČR.
Ve dnech pátého až sedmého listopadu se v Muzeu SNP v Banské Bystrici konalo vyhodnocení a vernisáž 38. ročníku fotografické soutěže AMFO 2010 spolu se seminářem a workshopem.
Na rozdíl od soutěže u nás, využívají kolegové na Slovensku skutečnost, že tam jsou stále okresní a krajská osvětová střediska, která organizují základní kola, a do celostátní soutěže postupují pouze vítězné fotografie z krajských kol. O tom jak byl letošní ročník organizován hovoří následující část tiskové zprávy.
Odborná porota vybírala z vyše osemsto fotografií mimoriadne vysokej technickej kvality a umeleckej úrovne, zaslaných z jednotlivých krajských kôl súťaže.

PB054218

Banskobystrický kraj zaslal 30 fotografií od 15 autorov, Bratislavský kraj 61 fotografií od 36 autorov, Košický kraj 139 fotografií od 77 autorov, z Nitrianskeho kraja prišlo 201 fotografií od 104 autorov, z Prešovského 112 fotografií od 71 autorov, z Trenčianskeho kraja to bolo 176 fotografií od 73 autorov, z Trnavského kraja 132 fotografií od 41 autorov a zo Žilinského kraja dodali 32 fotografií od 20 autorov.
Súťaž prebiehala v troch vekových skupinách: do 16 rokov, do 21 rokov a nad 21 rokov. Každá skupina tvorcov mohla súťažiť v troch kategóriách: v čiernobielej fotografii, vo farebnej fotografii a svoje práce mohli prihlásiť aj do kategórie multimediálna prezentácia. Okrem týchto možností bola v tomto roku mimoriadne zaradená aj samostatná tematická kategória, ktorá súvisela s tým, že Európsky parlament a Rada EÚ vyhlásili rok 2010 za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Najväčšia účasť bola v skupine A vo farebnej fotografii, kde sa súťaže zúčastnilo 171 autorov s 379 fotografiami. Pri príležitosti celoštátnej súťaže AMFO bude vydaný aj katalóg obsahujúci výber z ocenených a vystavených fotografií. Výstava AMFO v Múzeu SNP v Banskej Bystrici potrvá do 15. 12. 2010 a nasledujúcom roku bude mať reprízu v NOC v Bratislave a v rámci českej národnej súťaže aj vo Svitavách v Českej republike.
Ve vstupní hale Památníku je vystaveno i 60 oceněných fotografií z české Národní soutěže. Jedná se o zajímavé srovnání směrů, kterými se ubírá amatérská fotografie v obou zemích. Přes skutečnost, že mnoho fotoklubů z obou stran úspěšně spolupracuje a jsou i součástí společných „Mapových okruhů“, z diskuze na semináři vyplynulo, že česká amatérská fotografie je vnímána jako „konkrétnější“a „popisnější. Stejně zajímavá byla i diskuze na téma, zda je „spravedlnější“ přímý postup do celostátní soutěže, nebo postup přes základní kola. Stejně jako „vnímání rozdílností“, tak i diskuze o organizačních otázkách skončila bez jednoznačného závěru.
A tak k posouzení je nejlepší podívat se na některé z AMFA oceněné fotografie.

A1 A3
A4 A5

Skutečnost, že jak ve Svitavách tak v Banské Bystrici se setkávají ti koho zajímá amatérská fotografie, že existuje možnost srovnání a v diskuzích oboustranně přejímat zajímavé náměty, je rozhodně přínosem. Je dobře, že tato možnost existuje a pro budoucnost doufat, že tomu tak bude i v budoucnu.

Milan Sedláček