10. Národní přehlídka seniorského divadla v Miletíně 2012

V prodlouženém víkendu se ve dnech 23. – 25. listopadu 2012 uskutečnila 10. Národní přehlídka seniorského divadla v Miletíně na Královéhradecku. Byla příjemným setkáním 8 amatérských divadelních souborů, jejichž herecké soubory jsou složeny nejméně z 50 procent z divadelníků starších 55 let.

 

Přehlídku zahájil v pátek 23. 11. odpoledne místní divadelní spolek Erben Miletín s inscenací hry Jaroslava Koloděje Dědeček aneb Musíme tam všichni…  zaobírající se komediální formou problematikou aktivního stárnutí a vztahy dětí, rodičů a prarodičů. Divadelní soubor Domu kultury z Krupky se představil se zdařilou inscenací náročné textové předlohy – hry Václava Havla Odcházení.

 

Sobotní přehlídkový program otevřelo Adivadlo z Havlíčkova Brodu svou inscenací hry Pauly Vogel Nejstarší řemeslo pojednávající o existenci služebnic lásky na sklonku života. Havlíčkobrodští přijeli do Miletína narychlo, aby zacelili programový výpadek, který nastal nechtěným odřeknutím účasti souboru Vojan z Libice nad Cidlinou z důvodů závažné zdravotní situace členky souboru. Libičtí měli dle původního programu uvést inscenaci hry Vladimíra Zajíce Poslední mise, která je věnována osudům sv. Vojtěcha, jedné z nejvýznamnějších postav slavníkovské Libice.

 

Sobotní program pokračoval autorským kabaretem Jiřího Cinkeise Mlč. A když mluvíš, nežvaň! v provedení souboru Kocábka Chocerady, jenž je kritickým pohledem na konání mocných a neuvadající blbost všeho druhu. Kuriózní a velice zábavnou podívanou zprostředkoval Ženský amatérský spolek z jihočeské Homole parafrází Foglarových Rychlých šípů, transformovaných režisérkou Stanislavou Kočvarovou do ryze dívčího prostředí a nazvanou Rychlé šipky.  Vrcholem přehlídkového dne se stalo přestavení souboru Vojan z Hrádku nad Nisou, které uvedlo inscenaci hry Joa DiPietra Potichu to neumím, jsem vášnivej aneb Famílie. Hra řeší, v zpola komediální a zpola vážné poloze, otázky soužití generace prarodičů a vnoučat a oprávněnosti rozhodnout se pro vlastní životní cestu.

 

V neděli 25. 11. dopoledne vystoupil divadelní spolek Proměna o. s. REMEDIUM Praha s inscenací Voď vás Pánbů!, vytvořenou kolektivem souboru na motivy aktovek Ladislava Stroupežnického a filmu Otakara Vávry Cech panen kutnohorských. Desetičlennému hereckému kolektivu bude příští rok v součtu 777 let, byl tedy jednoznačně souborem s nejstarším věkovým průměrem a jako jediný bez výjimky seniorský. Látku, kterou si k inscenování zvolil, by sotva mohl zpracovat bez toho, aby nalezl nosný inscenační princip, umožňující značnou míru nadsázky. Dlužno podotknout, že na to šel chytře a připravil podívanou, která více než potěšila.

 

Závěr přehlídky patřil Divadlu Na tahu z Červeného Kostelce a jeho inscenaci hry Josefa Berana Aut, která se zaobírá tematikou soužití rodiny poznamenané postižením jedné z dcer autismem a právem autistické dívky žít co nejplnohodnotnější život navzdory svému handicapu.

 

Vždy po dvou odehraných představeních se konala tzv. Povídání o viděném. Tentokrát nikoliv formou obligátních rozborových a hodnotících seminářů, ale otevřené rozpravy členů hrajících divadelních souborů a lektorského sboru. Rozpravu zahájil vždy úvodní vstup některého z pověřených vystupujících souborů, který spočíval ve vyjádření toho, co bylo na představení zajímavé, ocenění hodné, co zaujalo v pozitivním smyslu slova, v druhé řadě pak byly pokládány otázky týkající se problematických stránek inscenace, neporozumění atp. K takto zahájené rozpravě se přidávali další divadelníci z auditoria tvořeného členy na přehlídce hrajících i nehrajících souborů. Až poté se ujímali slova členové lektorského týmu, který tvořili prof. PhDr. Jan Císař, CSc., prof. Mgr. František Laurin a PhDr. Milan Strotzer, který celou rozpravu moderoval. Takto zvolená forma Povídání o viděném způsobila bezprostřední zapojení četného auditoria a vstřícnou atmosféru, aniž by byly reflexe představení ochuzeny o odborné pojmenování pozitivních a sporných stránek inscenací.

 

O vstřícnou a pohodovou atmosféru celé přehlídky se postaralo město Miletín a kolektiv domácího divadelního souboru Erben v čele s Mgr. Radkem Fleglem, na němž ležela tíha organizace přehlídky. Soubor Erben vytvořil příjemné klima pro konání přehlídky, jak v tzv. Sousedském domě, kde se konala představení, tak v dalším městském objektu v těsném sousedství Sousedského domu, kde byl k dispozici příjemný prostor pro ona Povídání o viděném. Nechyběla přehledná programová brožura přehlídky a další informativní materiály určené účastníkům přehlídky. O každý ze zúčastněných souborů se staraly pečovatelky z řad miletínského divadelního kolektivu, které se rovněž postaraly o přivítání souborů, předání pozorností a uvedení jejich představení. Miletínští připravili i jakousi obrazovou znělku přehlídky, jejíž projekce uvozovala jednotlivá představení. Známou melodii doprovázející znělku si pobrukovalo publikum s každým dalším představením hlasitěji a hlasitěji.

 

Přehlídku zahájil a také zakončil starosta města Miletín Bc. Miroslav Nosek, který také předal při slavnostním zakončení přehlídky čestná uznání a diplomy, udělené lektorským sborem alias odbornou porotou za nejlepší předvedené výkony  – viz Výsledková listina v příloze. Odborná porota využila svého práva doporučit inscenaci k účasti na Jiráskově Hronově, festivalu amatérského divadla 2013. Doporučila Divadelní soubor Vojan z Hrádku nad Nisou s inscenací hry Joea DiPietra Potichu to neumím, jsem vášnivej aneb Famílie.

 

10. Národní přehlídku seniorského divadla pořádal Divadelní soubor Erben o. s. Miletín s podporou města Miletín a ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA Praha. Finančně přehlídku podpořily Ministerstvo kultury ČR, Královéhradecký kraj, Město Miletín a šest sponzorů z místa a okolí.

Milan Strotzer