Národní přehlídka seniorského divadla 2012 – propozice

Pro­po­zice ve for­mátu pdf- Miletín 2012

 

10. ročník
23. – 25. listopadu 2012, Miletín
Přehlídku pořádá Divadelní soubor Erben o. s. Miletín s podporou města Miletín a ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA Praha.

 

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLANÍ PŘEHLÍDKY
Národní přehlídka seniorského divadla je koncipována
jako příležitost k setkání, vzájemné inspiraci a předvedení výsledků práce divadelních souborů a skupin (i jednotlivců), jejichž herecký kolektiv je nejméně z 50 procent složen z osob starších 55 let. Věkové omezení se vztahuje pouze na účinkující. Netýká se autorů, režisérů, scénografů a dalších odborných funkcí, netýká se ani technických a jiných obslužných pracovníků.
Z přehlídky může lektorský sbor doporučovat inscenace k výběru do programu Jiráskova Hronova, festivalu amatérského divadla.

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídka je otevřena všem divadelním druhům, žánrům, nejrůznějším divadelním postupům, stylům a poetikám, jakož i příbuzným druhům scénického umění. Její otevřenost je žádoucí i z hlediska divácké adresy. Znamená to, že se přehlídky mohou zúčastnit soubory činoherní i loutkářské, soubory s hudebními divadelními žánry, estrádními produkcemi apod. Přihlásit lze i sólová vystoupení, zvláště pak inscenace tzv. divadla jednoho herce. Vítána budou představení určená dospělým i dětem. Minutáž inscenace či vystoupení není limitována.
Přihlášky k účasti na přehlídce uplatní divadelní kolektivy (jednotlivci) nejdéle do 20. 5. 2012 na tiskopise „Evidenční list souboru – inscenace“, který je k dispozici ke stažení na www.artama.cz v oddílu Činoherní a hudební divadlo. Přihlášky se zasílají k přímému výběru do národní přehlídky na adresu: NIPOS-ARTAMA, do rukou PhDr. Milana Strotzera, P.O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2. Přihlášky je třeba zaslat dvojmo.
Inscenace či vystoupení přihlašuje osoba, která soubor či skupinu (účinkující) zastupuje navenek. Tato osoba zároveň do uzávěrky doručení přihlášek zašle na adresu NIPOS-ARTAMA nahrávku inscenace, aby organizátoři přehlídky měli možnost seznámit se s jednotlivými produkcemi a získali potřebné informace pro stanovení programové skladby přehlídky. Dále k přihlášce připojí slovo o souboru, slovo o autorovi či autorech hry, osoby a obsazení (s uvedením plných znění jmen a příjmení) včetně informaci o dalších tvůrcích inscenace (režie, scéna, kostýmy, hudba, technická spolupráce atp.) a fotografie z inscenace.

 

 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
V rámci přehlídky se uskuteční společné diskuze k inscenacím a vystoupením. Tato diskuzní setkání by měla mít především společenský charakter, jako ostatně celý přehlídkový program.
Podmínky pobytu souborů a skupin (jednotlivců) na přehlídce budou vymezeny smlouvami o vystoupení, uzavřenými mezi Divadelním souborem Erben o. s. Miletín, hlavním pořadatelem přehlídky a osobou zastupující divadelní kolektiv. Umožní-li to ekonomické podmínky, pořadatelé budou divadelním kolektivům hradit náklady na dopravu a jejich ubytování. Členům hrajících souborů a skupin umožní bezplatný vstup na všechna představení. Organizátoři budou mít snahu umožnit účast hrajících kolektivů po celou dobu konání přehlídky. V jejich účasti spatřují jednu ze základních podmínek její smysluplnosti.

Technické vybavení divadla v Sousedském domě v Miletíně: kukátkové jeviště, šířka v portálu 7 m, hloubka jeviště 6 m + 1 m forbína + 1 m možnost představené forbíny z praktikáblů, výška v portálu 3,3 m; výška vlastního jeviště 7,5 m, 6 ručních tahů. Propadlem ani točnou není jeviště vybaveno. Osvětlení: 24 ks reflektorů samostatně ovládaných z osvětlovacího pultu, výkonové jednotky: 1 x 12 kanálů 1 kW a 2 x 6 kanálů 2 kW. Zvuková technika: mixážní pult LEEM CS-1604N, výkonový zesilovač Q SOUND QSA 600, minidisk SONY MDS-JE530. Zázemí pro herce: 1 společná šatna předělená nábytkem. Hlediště: bez elevace o rozměru 10,5 m šířka, 14,5 hloubka, 5 m výška, počet míst 190. Hlediště lze použít i jako hrací prostor pro jiné než kukátkové uspořádání.

 

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Rozhodnutím o přijetí přihlášených inscenací do programu přehlídky
je pověřena programová rada složená z členů odborné rady NIPOS pro amatérské činoherní divadlo, zástupce NIPOS-ARTAMA a zástupce Divadelního souboru Erben o. s. Miletín. Jednání rady proběhne v červnu 2012. Programovou skladbu přehlídky stanoví pověřený odborný pracovník NIPOS-ARTAMA.

 

IV. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

 

Zpracoval PhDr. Milan Strotzer
NIPOS-ARTAMA, listopad 2011

Přihláška – evidenční list souboru a inscenace