1. setkání dramacenter ČR proběhlo

Ve dnech 15.–17. listopadu 2012 se na alternativní scéně Divadla loutek Ostrava uskutečnila zcela výjimečná akce svého druhu, 1. setkání dramacenter České republiky. Celkem šest středisek dramatické výchovy z Ostravy, Olomouce, Brna, Prahy a Plzně prezentovalo v rámci setkání své lekce a dílny, v nichž prostřednictvím metod a technik dramatické výchovy lektoři vzdělávají žáky mateřských, základních a středních škol. Mezi témata dílen patřila například šikana, násilí, svoboda projevu, demokracie, odlišnost jedince, hrdinství, zrada a další. Nejmladším dětem byly určeny lekce zaměřené na spolupráci, rozvoj imaginace a čtenářství. Průběh šesti dílen měli možnost sledovat i diváci a zájemci z řad veřejnosti a studentů. Zhlédli tak tvořivý vzdělávací proces, který nebývá často veřejnosti přístupný. Tuto jedinečnou příležitost využila téměř stovka studentů vysokých škol pedagogických oborů a zájemců z řad široké veřejnosti.

Další informace a fotografie z akce najdete na stránkách www.dramacentrum.cz