NIPOS > Svitavy budou v květnu opět žít fotografií

Svitavy budou v květnu opět žít fotografií

Národní soutěž amatérské fotografie existuje bez přerušení  již 44 let. Od svého vzniku v roce 1970 prodělala samozřejmě nejrůznější změny.  První ročníky se střídaly se slovenskou soutěží AMFO a konaly se jednou za dva roky.  Co se však nezměnilo, je zájem fotografů, skutečnost, že soutěž vychovala mnoho špičkových amatérských fotografů (M. Borovička, F. Dostál, J. Anděl, L. Dušková, J. Platenka a řada dalších). V jejích začátcích se jí zúčastnili pozdější profesionálové jako D. Kyndrová, L. Kamarád, P. Moško či V. Birgus. Přínos soutěže tedy není jen ve vzájemném setkávání a seznámení s tvorbou, ale především ve výchovném působení a zvyšování povědomí o kultuře fotografie.

34. ročník Národní soutěže amatérské fotografie, který z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Svaz českých fotografů spolu se Střediskem kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Střediska amatérské kultury Impuls Hradec Králové a Společnosti přátel fotografie bude mít vrchol ve Svitavách v sobotu 10. května 2014.

Do šesti kategorií letošního ročníku se přihlásilo 215 amatérských fotografů a 15 kolektivů, kteří poslali 1 158 soutěžních fotografií. Porota pod vedením fotografa a pedagoga doc. Josefa Ptáčka provedla vyhodnocení a udělila ceny v kategoriích: A01 neupravovaná fotografie – soutěžící do 21 let; A02 – upravované fotografie (fikce) do 21 let; A1 neupravované fotografie bez omezení věku; A2 upravované fotografie (fikce) bez omezení věku; 100 let narození Tomáše Baťi a kategorie kolektivy.

 Vyhlášení výsledků a předání ocenění se uskuteční na slavnostním zahájení v Ottenderfově domě ve Svitavách (Nám. Míru 1, Svitavy) v sobotu 10. 5. 2014 v 10.30 hodin. Vlastní zahájení výstavy a seminář se členy poroty se uskuteční od 11.30 hodin v Městském muzeu Svitavy (Máchova alej 1).

V rámci vyhlášení výsledků soutěže předá zástupce Ministerstva kultury ČR Cenu Ministerstva kultury za neprofesionální umění v oblasti audiovizuálních a výtvarných aktivit za rok 2014 za celoživotní činnost v amatérské fotografii MVDr. Rudolfu Němečkovi.

Program letošního setkání amatérských fotografů je již tradičně doplněn setkáním členů fotoklubů v předvečer vyhlášení výsledků, v pátek 9. 5. 2014. V kulturním centru Fabrika budou dále vystaveny soubory fotografií celoslovenské obdobné soutěže AMFO 2013, ukázky prací vybraných fotoklubů, včetně tradiční výstavy „na šňůrách“ a vítězné fotografie ze soutěže Praha fotografická 2013.

Národní soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie, stojí opravdu za to se účastnit, případně i v sobotu 10. 5. do Svitav přijet.

 Akce se připojuje k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, který se koná pod záštitou Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a České komise pro UNESCO.

www.amaterskatvorba.cz

 

Všichni přátelé dobré fotografie jsou zváni!!!

 

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), útvar ARTAMA

Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2

www: www.nipos-mk.cz

tel: 221 507 963

fax: 221 507 955

 

Kontakt pro média:

Milan Sedláček

Obor amatérská fotografie ARTAMA

tel: 736 704 228

e-mail: sedlacek@nipos-mk.cz