Veřejná správa a státní památková péče

VEŘEJNÁ SPRÁVA A STÁTNÍ PAMÁTKOVÁ PÉČE

Předmětem statistického zjišťování jsou výkony orgánů veřejné správy v přenesené působnosti týkající se státní památkové péče.

Statistický výkaz Kult (MK) 24-01

Pro rok 2017

Výkaz o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti týkajících se státní památkové péče (PDF)
Výkaz o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti týkajících se státní památkové péče (DOC)

Elektronický sběr statistiky

Odkaz na elektronický sběr statistiky o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti týkající se státní památkové péče

Přehledy vybraných ukazatelů

Přehledy vybraných ukazatelů naleznete v rubrice Statistická data v publikacích

Kontakt

Ing. Ivana Platilová
tel: 221 507 918
email: platilova@nipos-mk.cz