Dět­ské pěvecké sbory 2012

KRAJSKÉ POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ 2012

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ
Praha
24. března
2012
Kontakt: Miloslava Vítková, tel.: 221 507 977, e-mail: vitkova@nipos-mk.cz
přihlášku a informace najdete na: www.detske-sbory.eu

STŘEDOČESKÝ KRAJ A HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha
24. března
2012
Kontakt: Jiřina Jiřičková, tel.: 604 316 568, e-mail: jirina.jirickova@volny.cz
přihlášku a informace najdete na: www.stredoceskeskolnisbory.estranky.cz

JIHOČESKÝ KRAJ
Strakonice
12. dubna
2012
Kontakt: Dana Skoupilová, Městské kulturní středisko Strakonice
tel.: 602 106 130, e-mail: dana.skoupilova@meks.strakonice.eu

PLZEŇSKÝ KRAJ
Rokycany
(sou­časně s pře­hlíd­kou středoškolských pěvec­kých sborů)
28. března 2012
Kontakt: Alena Vimrová, ZUŠ Rokycany, Jiráskova 181, 337 01 Rokycany
tel.: 371 724 761, e-mail: a.vimrova@centrum.cz, zusro@iol.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ
Karlovy Vary
(sou­časně s pře­hlíd­kou středoškolských pěvec­kých sborů)
23. března 2012
Kontakt: Jiří Štrunc, Hradištní 115, 360 18 Karlovy Vary
tel.: 353 227 432, e-mail: struncjiri@seznam.cz

LIBERECKÝ KRAJ
Jablonec nad Nisou
24. dubna
2012
Kontakt: Naďa Mrklasová, Městské divadlo o. p. s., Jablonec nad Nisou
tel.: 483 310 079, e-mail: mrklasova@divadlojablonec.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
Chlumec u Ústí nad Labem
Termín v jednání

Kontakt: Mgr. Josef Říha, OÚ Chlumec, Krušnohorská 39, 403 39 Chlumec
tel.: 472 710 618, e-mail: jriha@chds.cz
přihlášku a informace najdete na: www.chds.cz/prehlidka

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové
(sou­časně s pře­hlíd­kou středoškolských pěvec­kých sborů)
26. března 2012
Kontakt: Naďa Gregarová, Středisko amatérské kultury Impuls, Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec Králové
tel.: 773 133 743, 495 582 622, e-mail: divadlo@impulshk.cz, www.impulshk.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
Chrudim
26.–27. března
2012
Kontakt: Vlasta Kyselová, Chrudimská Beseda, Městské kulturní středisko, Široká 85, 537 01 Chrudim
tel.: 469 693 169, 469 660 664, e-mail: kyselova@chbeseda.cz

KRAJ VYSOČINA
Třebíč
(sou­časně s pře­hlíd­kou středoškolských pěvec­kých sborů)
16. dubna 2012
Kontakt: Radka Adámková, DDM Hrádek, Hrádek 964, 674 01 Třebíč
tel.: 568 821 651, 607 840 395, e-mail: adamkova@ddmhradek.cz
přihlášku a informace najdete na: www.ddmhradek.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Kuřim
(sou­časně s pře­hlíd­kou středoškolských pěvec­kých sborů)
29. března 2012 (dětské sbory)
30. března 2012 (středoškolské sbory)
Kontakt: Marie Řídká, ZUŠ Jaroslava Kvapila, tř. Kpt. Jaroše 24, 602 00 Brno 2
tel.: 602 567 443, e-mail: primavera@zusjk.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
Uničov
(sou­časně s pře­hlíd­kou středoškolských pěvec­kých sborů)
30. března 2012
Kontakt: Gabriela Outratová, Městské kulturní zařízení Uničov, Moravské náměstí 1143, 783 91 Uničov
tel./fax: 585 054 060, e-mail: gabriela.outratova@seznam.cz
přihlášku a informace najdete na: www.mkzunicov.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Orlová-Lutyně
19.–20. dubna
2012
Kontakt: Petra Rašíková, ZŠ K. Dvořáčka 1230, 735 14 Orlová-Lutyně
e-mail: petra.rasikova@gym-orlova.cz
přihlášku a informace najdete na: www.zsdvoracka.cz, přihlášku zašlete nejpozději do 15. 3. 2011

ZLÍNSKÝ KRAJ
Zlín
19. března 2012
Kontakt: Josef Surovík, e-mail: j.surovik@seznam.cz