Škola folklorních tradic 2013–2015

Škola folklorních tradic Škola folklorních tradic Čtyřsemestrální kurz se uskuteční od září 2013 do dubna 2015 v Praze

NIPOS Praha, Národní ústav lidové kultury Strážnice a Folklorní sdružení ČR Praha otevírají šestý běh Školy folklorních tradic, kurzu akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Kurz je určen současným i budoucím vedoucím, uměleckým vedoucím, organizačním pracovníkům folklorních souborů, pedagogům a dalším vážným zájemcům o lidový tanec a tradiční lidovou kulturu vůbec.

Studium bude rozděleno do dvou ročníků vždy po dvou semestrech:
1.     ročník – září 2013 – prosinec 2013 (celkem 5 výukových víkendů), leden 2014 – duben 2014 (celkem 4 výukové víkendy),
2.     ročník – září 2014 – prosinec 2014 (celkem 5 výukových víkendů), leden 2015 – duben 2015 (celkem 4 výukové víkendy).

Obsahem kurzu jsou následující předměty:
Pohybová průprava a její metodika
Základy anatomie a fyziologie
Úvod do studia lidové kultury
Lidový tanec v ČR (nácvik a metodika)
Úvod do hudební teorie
Zpěv ve folklorním souboru
Dětský folklor
Základy choreografie
Základy pedagogiky a psychologie
Dramaturgie ve folklorním souboru
Lidový kroj
Mluvené slovo
Divadelní a dramatické prvky ve folkloru
Režijní minimum.

Vyučovat v jednotlivých předmětech přislíbili přední odborníci i souboroví praktici. Kurz bude ukončen obhajobou závěrečné práce a zkouškou.
Kurz má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, to znamená, že po jeho absolvování získá posluchač osvědčení o nové kvalifikaci.
Kurz má vysokou úroveň obsahem i realizací a vyžaduje maximální soustředění na teoretickou i praktickou stránku výuky. Podmínkou absolvování kurzu je účast na každém víkendovém soustředění, kterých bude v obou ročnících celkem osmnáct. Za semestr je povolena vždy pouze jedna absence (řádně omluvená). Postup do dalšího ročníku je podmíněn složením všech předepsaných zkoušek a zápočtů.
Uchazeči musí být starší 18 let a mít ukončené středoškolské vzdělání.  
Školné za semestr činí 2 900 Kč, tzn. celkem 11 600 Kč (za čtyři semestry). Tato částka se může ještě mírně změnit v závislosti na místě pořádání kurzu. Školné za jednotlivé semestry musí být uhrazeno vždy před zahájením daného semestru. Náklady na stravování, ubytování a dopravu si uhradí účastník sám.

Upozorňujeme, že počet míst je omezen. V případě nedostatečného počtu zájemců si organizátoři vyhrazují právo kurz v těchto termínech nepořádat.
Závazné přihlášky zašlete nejpozději do 31. března 2013 na adresu: Kateřina Černíčková, NIPOS-ARTAMA Praha, Blanická 4, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2, e-mail: cernickova@nipos-mk.cz.

Přihláška ve formátu rtf – Prihlaska SFT