Semináře Wolkrova Prostějova 2011

Semináře a dílny jsou určeny všem účastníkům Wolkrova Prostějova a jeho krajských přehlídek, pedagogům i jakýmkoli dalším zájemcům od 15 let.

14.–18. června 2011, Prostějov

• POUŠTÍ A PRALESEM PRÓZY A POEZIE
Literárně-dramatická inspirační dílna s několika zastaveními na cestě k sólové interpretaci textu. Dílna by měla zájemcům o přednes nastínit možnosti, jak se pustit na pole přednesu bez obav a přitom s patřičnou zodpovědností, jak hledat vlastní cesty do textu, jak se v něm neztratit a jak na cestu textem posvítit i ostatním.
lektorka: Gabriela Sittová (Zábřeh na Moravě a Praha) – učitelka LDO-ZUŠ, recitátorka a členka divadla Spolupospolu

• FYZICKÉ BÁSNICTVÍ „PRO KAŽDÉHO“
Fyzické básnictví je zvláštní způsob práce s jazykem, který kromě běžné mluvené, psané a zpívané řeči používá také řeč výrazových a tanečních pohybů, zvuků, gest a obrazů.
Fyzické básnictví „pro každého“ je soubor pohybových, hlasových, výtvarných a řečových cvičení, her a námětů k tvorbě pro jednoho nebo více „aktérů“.
Výsledkem může být hlasová a pohybová improvizace nebo interpretace textu, potěšení z méně obvyklé činnosti, rozvinutí schopnosti sebevyjádření, výtvarná práce, případně prožitek, podstatně rozšiřující představu o sobě samém. Cvičení a hry jsou jednoduché a nevyžadují žádné zvláštní předběžné znalosti.
lektor: Petr Váša (Brno) – fyzický básník, literát, skladatel, performer a výtvarník

• DIVADLO JAKO POEZIE, POEZIE JAKO DIVADLO
Dílna je určená všem zájemcům o divadlo jako takové, ale zejména o divadlo s použitím poezie jako námětu, formy i obsahu představení.
V našem případě budeme pracovat s texty autora J. H. Krchovského. Je proto potřeba přečíst si jeho básně a ty nejinspirativnější či nejoblíbenější si přivézt s sebou. Stejně vhodné bude, když si přivezete i hudební nástroj nebo jiný přístroj, na který dokážete něco zahrát.
lektor: Jozef Krasula (Partizánske – Slovenská republika) – divadelní režisér, herec, pedagog a galerista

• STÍNOVÁ POROTA
Seminář určený pro ty, kdo si chtějí vyzkoušet, jak zajímavé, vzrušující i náročné to mají porotci, kteří rozebírají a hodnotí sólovou recitaci a divadlo poezie.
Zúčastníme se všech vystoupení v rámci přehlídky, pak o nich budeme diskutovat a učit se používat kritéria, podle kterých je možno tyto krásné a nezměřitelné „výkony“ hodnotit. Na veřejných diskusích s lektory náš mluvčí podá informaci o tom, k čemu jsme dospěli. Budeme se také pokoušet psát recenze do Zpravodaje WP – tedy osvojovat si dovednost psaní recenzí.
lektorka: Renata Vordová (Plzeň) – samostatně pracující lektorka a pedagožka, dříve recitátorka a členka souborů divadel poezie

Práce ve všech seminářích a dílnách začne v úterý 14. 6. 2011 ve 13.00 a bude probíhat celé odpoledne až do večerního zahájení festivalu WP, a v dalších dnech 15. – 18. 6. cca od 9.00
do 12.00 (podle dohody s lektory a možností festivalového programu).

Přihlášky (zde ke stažení) přijímáme do vyčerpání volných míst. Pro případ, že nebudete z kapacitních důvodů moci být přijati do dílny, o kterou máte největší zájem, uveďte v přihlášce raději náhradní možnost(i).

Semináře a dílny WP 2011 jsou určeny všem účastníkům Wolkrova Prostějova a jeho krajských přehlídek, pedagogům, i jakýmkoli dalším zájemcům od 15 let za jednotnou cenu 300 Kč, která zahrnuje také volný vstup na veškerý hlavní i doplňkový a inspirativní program WP 2011.

Ubytování a stravu si účastníci hradí samostatně. Pouze ti účastníci, kteří na WP 2011 účinkují v programu přehlídky sólových recitátorů nebo divadel poezie a mají ubytování tím pádem zajištěno pořadateli WP v rámci účastnického poplatku 300 Kč, zaplatí za účast v semináři 100 Kč.

Seminare_WP-2011_prihlaska

Seznam všech dalších aktivit oboru v roce 2011 naleznete zde.


  • POUŠTÍ A PRALESEM PRÓZY A POEZIE

Literárně-dramatická inspirační dílna s několika zastaveními na cestě k sólové interpretaci textu. Dílna by měla zájemcům o přednes nastínit možnosti, jak se pustit na pole přednesu bez obav a přitom s patřičnou zodpovědností, jak hledat vlastní cesty do textu, jak se v něm neztratit a jak na cestu textem posvítit i ostatním.

lektorka: Gabriela Sittová (Zábřeh na Moravě a Praha) – učitelka LDO-ZUŠ, recitátorka a členka divadla Spolupospolu

Fyzické básnictví je zvláštní způsob práce s jazykem, který kromě běžné mluvené, psané a zpívané řeči používá také řeč výrazových a tanečních pohybů, zvuků, gest a obrazů.

Fyzické básnictví „pro každého“ je soubor pohybových, hlasových, výtvarných a řečových cvičení, her a námětů k tvorbě pro jednoho nebo více „aktérů“.

Výsledkem může být hlasová a pohybová improvizace nebo interpretace textu, potěšení z méně obvyklé činnosti, rozvinutí schopnosti sebevyjádření, výtvarná práce, případně prožitek, podstatně rozšiřující představu o sobě samém. Cvičení a hry jsou jednoduché a nevyžadují žádné zvláštní předběžné znalosti.

lektor: Petr Váša (Brno) – fyzický básník, literát, skladatel, performer a výtvarník

 

  • DIVADLO JAKO POEZIE, POEZIE JAKO DIVADLO

 

Dílna je určená všem zájemcům o divadlo jako takové, ale zejména o divadlo s použitím poezie jako námětu, formy i obsahu představení.

V našem případě budeme pracovat s texty autora J. H. Krchovského. Je proto potřeba přečíst si jeho básně a ty nejinspirativnější či nejoblíbenější si přivézt s sebou. Stejně vhodné bude, když si přivezete i hudební nástroj nebo jiný přístroj, na který dokážete něco zahrát.

lektor: Jozef Krasula (Partizánske – Slovenská republika) – divadelní režisér, herec, pedagog a galerista

 

 

Seminář určený pro ty, kdo si chtějí vyzkoušet, jak zajímavé, vzrušující i náročné to mají porotci, kteří rozebírají a hodnotí sólovou recitaci a divadlo poezie.

Zúčastníme se všech vystoupení v rámci přehlídky, pak o nich budeme diskutovat a učit se používat kritéria, podle kterých je možno tyto krásné a nezměřitelné „výkony“ hodnotit. Na veřejných diskusích s lektory náš mluvčí podá informaci o tom, k čemu jsme dospěli. Budeme se také pokoušet psát recenze do Zpravodaje WP – tedy osvojovat si dovednost psaní recenzí.

lektorka: Renata Vordová (Plzeň) – samostatně pracující lektorka a pedagožka, dříve recitátorka a členka souborů divadel poezie

Práce ve všech seminářích a dílnách začne v úterý 14. 6. 2011 ve 13.00 a bude probíhat celé odpoledne až do večerního zahájení festivalu WP, a v dalších dnech 15. – 18. 6. cca od 9.00

do 12.00 (podle dohody s lektory a možností festivalového programu).

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. Pro případ, že nebudete z kapacitních důvodů moci být přijati do dílny, o kterou máte největší zájem, uveďte v přihlášce raději náhradní možnost(i).

Semináře a dílny WP 2011 jsou určeny všem účastníkům Wolkrova Prostějova a jeho krajských přehlídek, pedagogům, i jakýmkoli dalším zájemcům od 15 let za jednotnou cenu 300 Kč, která zahrnuje také volný vstup na veškerý hlavní i doplňkový a inspirativní program WP 2011.

Ubytování a stravu si účastníci hradí samostatně. Pouze ti účastníci, kteří na WP 2011 účinkují v programu přehlídky sólových recitátorů nebo divadel poezie a mají ubytování tím pádem zajištěno pořadateli WP v rámci účastnického poplatku 300 Kč, zaplatí za účast v semináři 100 Kč.