Rozhodnutí programové rady Šrámkova Písku 2016

Programová rada Šrámkova Písku ve složení: Naďa Gregarová, Lenka Janyšová, Alena Zemančíková, Jakub Hulák, Petr Christov, Martin Pšenička, Karel Tomas a Michal Zahálka na svém zasedání dne 13. dubna 2016 vybrala do programu celostátní přehlídky experimentujících divadel Šrámkův Písek 2016 tyto soubory:  

Antonín Puchmajer D. S., Praha: Jako (škorperetka)
Buddeto!, Plzeň: Přemnohá dobrodružství, jakož i hrdinské skutky rytířů nízkého stolu – útržky eposu
DěS, Český Krumlov: Nazdar Ančo!
Děvčátko a slečny, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř: Ušubraná
Divadlo Kámen, Praha: Ztráta obsahu v konfekčním obalu
D.R.E.D. /Náchodsko Kladsko Pražsko/: Dekalog / Balaba
NJ feat. Uhřík, Nový Jičín: Třicetosm dva
Relikty Hmyzu, Praha: F.RACEK /život a dílo/
Šubrd ZUŠ, Jihlava: Štempl
Teátr Vaštar, Ostužno: Krvavá svatba
Teď nádech a leť, Pardubice / Praha: Slepice není pták, Ukrajina není cizina
Valaši v pohybu, Valašské Meziříčí: Vznikne?

Náhradníci:
Nabalkoně, Olomouc: Koexistence
Statické divadlo Ondřeje a Jakuba, Frýdek Místek: Zánicky

Zapsala: Alena Crhová