Hudební tělesa

HUDEBNÍ TĚLESA

Předmětem statistického zjišťování jsou hudební tělesa.

Statistický výkaz Kult (MK) 25-01 (dříve 02-01)

Pro rok 2017

Roční výkaz o hudebních tělesech (PDF)
Roční výkaz o hudebních tělesech (DOC)

Elektronický sběr statistiky

Odkaz na elektronický sběr statistiky o hudebních tělesech

Přehledy vybraných ukazatelů

Přehledy vybraných ukazatelů naleznete v rubrice Statistická data v publikacích

Kontakt

Jana Razáková
tel: 221 507 917 
email: razakova@nipos-mk.cz