Oříšky pro Popelku – výsledky autorské soutěže

Odborná porota autorské soutěže Oříšky pro Popelku,  která pracovala ve složení: Mgr. Kateřina Fixová, MgA. Luděk Horký, Mgr. Pavlína Schejbalová, Mgr. Zuzana Vojtíšková, se rozhodla udělit tyto ceny:

1. místo – cena v hodnotě 10.000 Kč

Jindřiška Netrestová: Zvířátka a Petrovští

 

2. místo – cena v hodnotě 6.000 Kč

neuděleno

 

3. místo – cena v hodnotě 4.000 Kč

Petra Severinová: Pověsti z dubu 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

CO TĚ CVRNKNE DO NOSU

aneb

ZPRÁVA O SOUTĚŽI DRAMATICKÝCH TEXTŮ PRO DĚTI

čili

TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU

 

 

Poslední ročník literární soutěže Tři oříšky pro Popelku provázel kvantitativní i kvalitativní vzestup.  Soutěže se zúčastnilo celkem 17 soutěžních textů, z toho 5 postoupilo do druhého kola.

 

Odborná porota pracovala ve složení Kateřina Fixová, Pavlína Schejbalová, Zuzana Vojtíšková a Luděk Horký. Tajemnicí poroty byla odborná pracovnice NIPOS-ARTAMA Simona Bezoušková. Hodnocení soutěžních textů probíhalo dvoukolově. Porotci při posuzování dramatických textů neznali jména jejich autorů.

 

Do druhého kola postoupilo celkem 5 soutěžních textů, z nichž jeden byl odměněn první cenou a jeden třetí cenou. Druhá cena udělena nebyla.

 

Do druhého kola postoupily texty, které vykazovaly vždy alespoň jednu mimořádnou kvalitu. Cílem druhého kola bylo posoudit, na kolik tato kvalita může být nosná a nakolik má text potenciál pro další vývoj směrem k finální textové úpravě a případné divadelní inscenaci.

 

Do druhého kola postoupily tyto texty:

 

Napněte plachty

hlavní přednosti textu: svěží rytmické dialogy, živý moderní jazyk

hlavní nedostatky textu: kolísavá jazyková úroveň, tendence k podbízivosti, řídkost děje a absence tématu

 

Čáry máry

hlavní přednosti textu: zřetelné morální poselství, dobře vybudované dramatické postavy (charaktery) a dramatické vztahy mezi nimi, logicky vystavěný příběh

hlavní nedostatky textu: příliš mnoho slov a málo dramatického jednání, nedostatečně vybudované dramatické situace

 

Koralína

hlavní přednosti textu: napínavý příběh a zřetelné etické poselství

hlavní nedostatky textu: dramatizace stejnojmenné knihy Neila Gaimana a filmu Henryho Selicka „Koralína a svět za tajemnými dveřmi“ neobohacuje předlohu žádnou novou hodnotou, žádným originálním nápadem; kvality předlohy se v dramatizaci smršťují, jednání dramatických postav není dostatečně motivováno, děj není gradován a téma je sdělováno příliš schematicky

 

Cenu za třetí místo získal text:

 

Pověsti z dubu

hlavní přednosti textu: vysoká jazyková úroveň, hravost, schopnost zkratky, potenciál pro osobitou jevištní poetiku

hlavní nedostatky textu: jde o pásmo jednotlivých epizod ze života zbojníka Žilky, přičemž každá epizoda má své mikrotéma, ovšem páteřní dějová linie dostatečně silné myšlenkové sdělení nenese; nedořešený motiv Marie Terezie

 

Cenu za první místo získal text:

 

Zvířátka a Petrovští

hlavní přednosti textu: inovativní práce s klasickými pohádkovými motivy, zručně vystavěné dramatické situace, funkční výstavba děje, motivované jednání dobře vybudovaných dramatických postav, zřetelné morální poselství ve spojení s tématy z oblasti finanční gramotnosti

hlavní nedostatky textu: rozplétání zápletky v poslední třetině hry je poněkud krkolomné

 

Zprávu vypracoval Luděk Horký