NF NKST 2017 – zahajovací etapa

Ohlédnutí za zahajovací etapou Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles 2017

Město Příbor bylo v roce 2016 vyhlášeno Historickým městem. Má k dispozici nově zrekonstruované krásné prostory piaristického kláštera a kulturního domu. Ty byly využity pro konání zahajovací etapy Národního festivalu NKST 2017, která byla rozložena do dvou dnů, a uskutečnila v sobotu a v neděli 13. – 14. 5. 2017.

Sobotní koncert, který se konal v refektáři piaristického kláštera, zahájil Komorní orchestr Arthura Nikische Brankovice (um. ved. Jan Sáraz). Po něm se představil Třinecký komorní orchestr (um. ved. Alena Kostková) se sólistkami Marcelou Vimrovou, Danielou Rusnokovou a Alenou Kostkovou. Koncert zakončil Komorní orchestr Pavla Josefa Vejvanovského Nový Jičín (um. ved. Anežka Michálková). Nádherně vyzdobený refektář dodal důstojný rámec celému koncertu a podtrhl výkony jednotlivých těles.

V neděli pokračovala zahajovací etapa druhým koncertem v kulturním domě. Tady se jako první představil Komorní orchestr Kopřivnice se svými hosty (dirigent Petr Lichnovský), který byl i naším spolupořadatelem (Libuše Volná). Dechový orchestr mladých ZUŠ Příbor (dirigent Ivo Lacný) tvořil věkově protipól Symfonickému orchestru Frýdek Místek, který koncert uzavíral.

Oba koncerty slovem velmi důstojně provázela Eva Pacovská, členka spolupořádajícího orchestru. Každý koncert měl jinou charakteristiku, všechny soubory prokázaly velmi dobrou interpretační úroveň, což také konstatoval lektor rozborových seminářů MgA. Marek Valášek, člen Odborné rady Komorní a symfonické hudby, které se konaly po každém koncertu. Obecenstvo odměnilo všechny dlouhotrvajícím potleskem. Zahajovací etapa se vydařila, účastníci i pořadatelé se rozcházeli s pocitem dobře odvedené práce. Věřme, že se koncerty Národního festivalu nekonaly v tomto krásném prostředí města Příboru naposledy, že se podaří dojednat spolupráci s jeho zastupiteli i v příštím roce, že možná stojíme u zrodu tradice…

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.