Národní soutěž amatérské fotografie se představí v Turnově

V květnu letošního roku se uskutečnil již 33. ročník Národní soutěže amatérské fotografie.

V sobotu 8. srpna 2013 bude v galerii Safír v Muzeu Českého ráje v Turnově zahájena výstava oceněných fotografií z kategorie jednotlivců, která potrvá do 6. září 2013. V prosinci pak zde bude možné vidět oceněné snímky, které do soutěže zaslaly fotokluby. 

Od konání první soutěže ve skutečnosti uplynulo již 43 let. Ta první se uskutečnila v roce 1970 v Brně. Dá se říci, že soutěž byla a je odrazem vývoje v amatérském hnutí. Zejména od roku 1956 zaznamenáváme zvýšený zájem o fotografické dění a v šedesátých letech pak můžeme hovořit o jedné z nejlepších etap rozvoje amatérské fotografie. Stoupající zájem fotografů, vytvořené podmínky a určité uvolnění politické situace, to vše bylo příčinou, že se česká fotografie během šedesátých let stala opět pojmem i v mezinárodním měřítku. Zvyšující se počty fotografů i zvyšující se kvalita fotografií vyvolaly potřebu častějšího setkávání, poměřování a výměny zkušeností. Struktura amatérského hnutí měla v této době své zázemí v okresech i krajích a tak bylo logické, že celostátní soutěž byla třístupňová, to znamená, že z okresních kol postupovali oceněné fotografické kolekce do krajských kol a odtud teprve do celostátních.

V roce 1969 se rozhodlo, že v sudých letech se bude konat obdoba AMFA jako česká Národní soutěž. První se konala v roce 1970 v Brně. Od tohoto prvního ročníku až do 10. ročníku se soutěž konala pravidelně jednou za 2 roky jako součást Festivalu zájmové umělecké činnosti vždy na počest nějaké události nebo výročí. Tyto skutečnosti však neměly vliv na chuť fotografů porovnávat své snímky a vystavovat je. Hodnocení kvality v té době vznikajících fotografií by vydalo na samostatnou publikaci.  

Je však třeba vzpomenout některá jména, která procházejí soutěží po mnoho let, jako například Milan Borovička, Václav Podestát, Jiří Platenka, František Dostál, Antonín Špát, Cyril Gajdík, Jan Anděl, Ludmila Dušková, Ivan Císař, Jaroslav Klásek a další.

V jednotlivých ročnících se měnily kategorie i oceňování vítězných snímků. Zatímco zejména ze začátku se kategorie dělily podle věku, rozdělovaly se na černobílé a barevné snímky, vítězové byli odměňováni hlavní cenou a dalšími cenami, v dalších ročnících byly kategorie rozděleny na dokumentární a výtvarnou fotografii a s nástupem digitálních technologií se v posledních ročnících ustálily kategorie na neupravované (přímá fotografie) a fotografie upravené (fotografická fikce). Ve všech ročnících byla vyhlašována kategorie kolektivů.

Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo 175 autorů spolu s 9 kolektivy a porota hodnotila 1 144 snímků, což je doklad skutečnosti, že zájem i v dnešní době trvá a že podobné akce přispívají k rozvoji hnutí.

Výstavu pořádá fotoklub Safír Turnov a NIPOS-ARTAMA za podpory Ministerstva kultury, Svazu českých fotografů, Společnosti přátel fotografie a dalších.

Milan Sedláček

 Sedláková Kristina – Život na venkově I – A01 – 2. cena  Sedláková Kristina – Život na venkově IV – A01 2. cena