NF NKST 2011

21. ročník Národní ho festivalu
neprofesionálních komorních
a symfonických těles 2011 pokračuje
4. etapou.

Koncert  se bude konat v úterý
14. června 2011 v Kamenném sále
zámku Trmice v 18.00 hodin.

Akci za podpory a z pověření Ministerstva kultury
připravuje NIPOS-ARTAMA, Asociace neprofesionálních
komorních a symfonických těles (ANKST) ve spolupráci
s Kulturním střediskem Města Ústí nad Labem
a Koncertní a zprostředkovatelskou agenturou ARTEP.

Vedoucí agentury ARTEP pan Roman Dietz
pravidelně každý druhý rok zařazuje jednu etapu
Národního festivalu do koncertní sezóny zámku Trmice,
kterou tady pravidelně organizuje.

 

PROGRAM:

Moravia Guitar Consort

Thilman Susato:  Entrée du fol (vstup blázna)
Pierre Attaingnant: Bassedance III
Pierre Attaingnant: La Magdalena bassedance
G. Ph. Telemann: Sonáta C-dur pro housle a basso continuo
TWV 41: C6.
Úprava do G-dur pro kytarový soubor Jiří Pospěch.
J. W. Duarte: Moraviana
G. F. Händel: La Réjouissance

 

 

Klarinetové kvarteto ZUŠ Zlín

Aleš Pavlorek: Čtyři drobky pro čtyři klarinety
(části: 2., 3., a 4. drobek)
G. Gershwin: A Portrait
Terence J. Thompson: Suite City Scenes,
(části: A Stroll In The City, Hot Potato Boogie)
Henry Mancini: The Pink Panther
G. Gershwin: Oh, Lady Be Good!

 

 

Šporkovo trio

Philbert de Lavigne: Sonate La Simianne
1. Gracieusement, 2. Les Forgerons, 3. Sarabande,
4. Legerement
Antonín Kraft: Divertimento A dur
(Introdukce, Téma a Variace)
Ludwig van Beethoven: Serenáda D dur
1. Pochod, 2. Adagio, 3. Menuet, 4. Polonéza

Koncert
Klarinetové kvarteto Vivo 1
Špork trio foto