Divadelní Piknik Volyně 2012

HEREC A IMPROVIZACE
Lektor Luděk Horký
Termín 10.–13. 5. 2012

Improvizace je velice populární hereckou disciplínou. Náš seminář se na ní podívá nikoli jako na divadelní sport, ale jako na cenný pracovní nástroj, užitečný pro herce interpretačníhodivadla. V semináři nebude improvizace naším cílem, ale prostředkem k další herecké tvorbě. Naučíme se ji záměrně a efektivně používat při práci herce s dramatickou postavou, přihledání optimálního hereckého výrazu a při kontaktu s hereckým partnerem v mantinelech stanovených konkrétní dramatickou situací.
Lektor:
LUDĚK HORKÝ, absolvent divadelní vědy na FF UK, lektor, režisér, dramaturg. Je zaměstnán jako dramaturg Centra tvorby pro děti a mládež v České televizi. Od roku 1992 působí v pražském divadle Radar, vedl zde postupně několik dramatických kroužků, byl zakládajícím členem Divadelního shluku Dovejvrtky. Od r. 1993 pracuje v souboru Ty-já-tr, dodnes je jeho dramaturgem. V současnosti stojí v čele souborů Hrobeso a Načerno.

DRAMATURGICKO-REŽIJNÍ SEMINÁŘ
Lektor Martin Vokoun
Termín 10.–13. 5. 2012

V dramaturgicko-režijním semináři se seznámíte s dramaturgií  a režií teoreticky i prakticky. Dozvíte se, kde začíná a končí práce dramaturga a kde práce režiséra a jak řešit poměrně častou situaci, kdy režisér je zároveň i dramaturgem. Dále se obzná¬míte s komplexním základem režie. Dozvíte se, co je situace, jednání, mizanscéna, téma, motiv. A hlavně se s těmito pojmy naučíte pracovat v praxi. Seminář je určen nejen praktikujícím dramaturgům a režisérům, ale i těm, kteří se režiséry a dramaturgy teprve chtějí stát. V rámci semináře můžete konzultovat Vaše současné i budoucí práce či vize.
Lektor
: MARTIN VOKOUN je absolventem pražské DAMU (obor režie). V současné době působí jako režisér Divadla J.K. Tyla v Plzni. Je členem odborné poroty pro udělování Cen Thálie.  Pracuje jako lektor a porotce amatérských divadelních přehlídek a seminářů.

KRITICKÁ ANALÝZA
Lektor Radvan Pácl

Termín 10.–13. 5. 2012
Seminář je určen těm, kteří rádi přemyšlení, rozebírají, analyzují a těží z materie viděného, co se vytěžit dá. Kromě kritické analýzy se v semináři budete věnovat i umění psaní recenzí.  Odrazovým můstkem pro Vaši práci budou inscenace programu celostátní přehlídky a jeho hlavním smyslem je vytvoření svobodného prostoru pro nahlížení divadla z různých úhlů pohledu.
Lektor: RADVAN PÁCL vystudoval obor dramaturgie na DAMU. V letech 1996–1999 byl dramaturgem a vedoucím propagace Paláce Akropolis. V roce 1999 se vrátil do Činoherního klubu na pozici tajemníka uměleckého provozu. Po transformaci Činoherního klubu na o.p.s. se stal dramaturgem s odpovědností za projekt „Činoherní klub uvádí:“. Je redaktorem měsíčníku Činoherní čtení, pracuje v archivu Činoherního klubu a společně s dramaturgem ČK Romanem Císařem a Petrou Honsovou připravil knihu k čtyřicátému výročí Činoherního klubu – Činoherní klub 1965–2005.


OCEL A DIAMANT… (S TAJENKOU, KTERÁ TEPRVE PŘIJDE)
Lektorka Eva Spoustová
Termín 17.–20. 5. 2012
Co je můj hlas? Zpráva o tom, kdo jsem? Co je mé tělo vzhledem k mému hlasu? Schránka, ze které hlas vychází? Ovlivňují mé myšlenky a mé pocity nějak mé tělo a můj hlas? Mám trému, když mám mluvit nebo zpívat? Bojím se neúspěchu? Dá se proces tvorby hlasu ovlivnit tak, abych se cítil jistěji a aby můj hlas zněl lépe? Chcete si zkusit hrát se svým tělem a svým hlasem? Se svými myšlenkami a pocity? Chcete přicházet na to, jak může fungovat různý způsob komunikace ve vztahu k partnerovi na jevišti i v životě? Chcete pochopit, co všechno se skrývá pod našimi dialogy? Pokud chcete, přijďte si trochu hrát a hodně objevovat nové možnosti svého těla a svého hlasu.
Lektorka
: EVA SPOUSTOVÁ je herečka a učitelka jevištní řeči. Učí na pražské DAMU studenty činoherního herectví a vede kurzy komunikačních dovedností. Hereckou profesi vnímá především jako práci s energií a lidské tělo jako fascinující funkční celek. Baví ji hledat souvislosti.

HEREC A INTERPRETACE
Lektor Luděk Horký
Termín 17.–20. 5. 2012
Když dva dělají totéž, není to totéž. Seminář se zaměří na hry a cvičení, které podporují a prohlubují uvažování o různých možnostech herecké interpretace svěřených divadelníchrolí. Cílem semináře bude prozkoumat, co všechno může herec nabídnout režisérovi za svou postavu v procesu zkoušení divadelní inscenace. Vyzkoušet si, jaké různé cesty mohouherce dovést k osobité interpretaci dramatické postavy. Jak lze uvažovat o dramatickém jednání konkrétních figur a o možnostech, které hercům a jejich postavám skýtají konkrétnídramatické situace… Lektor: LUDĚK HORKÝ, absolvent divadelní vědy na FF UK, lektor, režisér, dramaturg. Je zaměstnán jako dramaturg Centra tvorby pro děti a mládež v České televizi. Od roku 1992 působí v pražském divadle Radar, vedl zde postupně několik dramatických kroužků, byl zakládajícím členem Divadelního shluku Dovejvrtky. Od r. 1993 pracuje v souboru Ty-já-tr, dodnes je jeho dramaturgem. V současnosti stojí v čele souborů Hrobeso a Načerno.

KRITICKÁ ANALÝZA
Lektor Milan Schejbal
Termín 17.–20. 5. 2012

Seminář je určen těm, kteří rádi přemyšlení, rozebírají, analyzují a těží z materie viděného, co se vytěžit dá. Kromě kritické analýzy se v semináři budete věnovat i umění psaní recenzí.  Odrazovým můstkem pro Vaši práci budou inscenace programu celostátní přehlídky a jeho hlavním smyslem je vytvoření svobodného prostoru pro nahlížení divadla z různých úhlů pohledu.
Lektor:
MILAN SCHEJBAL, absolvent DAMU v Praze (obor režie a dramaturgie). V letech 1994–2006 působil jako režisér a umělecký šéf Divadla ABC v Praze. Od roku 2006 dosud je režisérem a uměleckým šéfem Divadla A. Dvořáka v Příbrami. Jako režisér spolupracoval s mnoha profesionálními divadly (Městské divadlo v Mostě, Činoherní studio v Ústí nad Labem, Horácké divadlo Jihlava, Theater der Altstadt Stuttgart, Klicperovo divadlo Hradec Králové, Divadlo F. X. Šaldy v Liberci a další). Od roku 1996 je pedagogem režie a vedoucím ročníku na pražské DAMU (katedra činoherního divadla). Do studia na DAMU byl režisérem a hercem pražského amatérského souboru ANEBDIVADLO. Pracuje jako lektor a porotce mnoha amatérských divadelních přehlídek a seminářů.

Cena semináře je 500,- a zahrnuje kromě samotného semináře i vstupenky na všechna představení celostátní přehlídky v daném termínu a ubytování ve vlastním spacím pytli. Máte-li zájem o kvalitnější ubytování internátního typu, v penzionu nebo hotelu, pořadatelé Vám ho rádi zprostředkují v cenovém rozpětí 150,- až 600,- dle požadované kvality.

Všechny semináře začínají ve čtvrtek večer (10. 5. nebo 17. 5.) úvodní schůzkou s lektorem. Samotná výuka odstartuje následující ráno v 8 hod. Během pátku a soboty (11. 5., 12. 5. / 18. 5., 19. 5.) jsou na programu denně tři 90 minutové bloky semináře, tři představení a tři diskuse. V neděli 13. 5. pak dva 90 minutové bloky semináře, dvě představení a dvě diskuse, v neděli 20. 5. jeden 90 minutový blok semináře, jedno představení a slavnostní zakončení přehlídky s piknikem. Semináře nejsou věkově omezené!

Zájemci se mohou hlásit nebo dotazovat u Simony Bezouškové (NIPOS-ARTAMA) na e-mailu: bezouskova@nipos-mk.cz, tel.: +420 775 508 654 nebo +420 603 584 489.