Mladá scéna 2012 – předběžný program

10. celo­státní pře­hlídka stu­dent­ských diva­del­ních sou­borů
20. — 24. června 2012, Ústí nad Orlicí

středa 20. června 2012
13.00 – 15.30 semináře
16.00   výlet
18.20   zahájení přehlídky?
18.30   Děti veselé, Pokojská, 50 min, MS
19.45   Pedro ve vedru, Třikrát člověk, čili život, 25 min, MS
20.30   diskuse

čtvrtek 21. června 2012
8.30 – 12.00 nebo 9.00 – 12.30 semináře (psaní od 10.00)
14.00   Studio Divadla Dagmar, Hledání – Suchen aneb vyprávění páté, 50 min, KD?
15.15   Q10, Mnoho povyku pro nic, 70 min MS
16.30   diskuse, zahrada
19.00   DS FLG, Pěnkava s loutnou, 40 min, MS
19.55   Relikty HMYZu, Faidra běží o život, 65 min KD?
21.00   diskuse

pátek 22. června 2012
8.30 – 12.00 nebo 9.00 – 12.30 semináře (psaní od 10.00)
14.00   Divadlo Po přechodu Liberec, Hledání přítomného času, 55 min KD?
15.15   NAZABITÍ, Kdopak se vám vo to vůbec prosil, 60 min MS
16.30   diskuse, zahrada
19.00   Divadlo DOMA, Sedm kroků od prádelny, 60 min., MS
20.15   DS Štěk SVČ Opava, Pyšná princezna, 30 min, KD?
19.00 – 21.00 seminář pro pedagogy
21.00   diskuse

sobota 23. června 2012
8.30 – 12.00 nebo 9.00 – 12.30 semináře (psaní od 10.00)
14.00 a 15.00 Mikrle, Jaroměř, Hotel, 40 min (jen ½ diváků), RD
14.00 a 15.00 Údivadlo Na značky, Křičící žena, 45 min (jen ½ diváků), MS
15.00   diskuse, zahrada
18.00   Slepice, Elvis aneb to učíte mluvit i krávy?, 20 min, MS
18.45   DS Saši Liškové ZUŠ Jihlava, Pokusme se společně, 50 min, MS
20.00   diskuse
21.30   případné ukázky ze seminářů

neděle 24. června 2012
8.30 – 11.00 semináře (psaní od 9.30)
11:30   Taneční a pohybové studio Magdaléna, Zalykám se smíchem, bolí to, tak se směju, 20 min, RD
12.00   diskuse (případné ukázky ze seminářů)
13.00   inspirativní představení divadlo Kufr, Brno
14.00   závěr přehlídky, MS

MS – Mladá scéna, KD – Kulturní dům, RD – Roškotovo divadlo