Mladá scéna 2012 – nabídka seminářů

MLADÁ SCÉNA
20.–24. června 2012

Celostátní přehlídka studentských divadelních souborů v Ústí nad Orlicí nabízí vzdělávací semináře. Práce v nich se zahájí ve středu 20. června ve 13 hodin, kdy budou mít seminární třídy prostor pro seznámení a společný výlet a zakončí se v neděli 24. června. Přihlásit se do vámi zvoleného semináře můžete Lence Novotné e-mailem na adresu novotna@nipos-mk.cz nejpozději do 31. května 2012. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz související s přehlídkou, volejte 201 507 974, 604 43 34 85, nebo pište. Cena za seminář: 400 Kč

SEMINÁŘE

MAGIE MASKY (MM)
Lektoři: Hana Galetková a Tomáš Volkmer

Zážitková dílna Magie masky je určena všem, kteří mají chuť objevovat kouzlo masky jako uměleckého artefaktu i jako nástroje herectví. Jednoduchými výtvarnými postupy a technikami se naučíme vytvářet nejprve jednoduché neutrální masky, pak abstraktní barevné masky a vyzkoušíme i masky z rozličných materiálů a kombinací s osobitým výtvarným názorem autora. Následně pak metodami dramatické výchovy nahlédneme do tajemství divadla masek a jeho možností. Maska jako magický výtvarný objekt bude při hraní určovat naše pohyby, hlasový projev a jednání v prostoru i v komunikaci s partnerem. Budou-li vznikat krátké herecké etudy s maskami, nebudeme se jim rozhodně bránit! Vytvořené masky si budou moci účastníci dílny odnést s sebou.
Hana Galetková, v současnosti především lektorka umělecko-vzdělávacích programů v Divadle loutek Ostrava a zážitkových arteterapeutických dílen terapie loutkou v THeatru ludem. Částečně pak pedagožka na Slezské univerzitě v Opavě a Ostravské univerzitě v Ostravě. Absolvovala seminář masky Tatjany Brinkmanové z Art school Utrecht a seminář divadla Compagnie Philippe Genty.
Tomáš Volkmer, v současnosti především výtvarník a grafik Divadla loutek Ostrava a také spolupracující lektor při umělecko-vzdělávacích programech tohoto divadla
a zážitkových dílen terapie loutkou v THeatru ludem. Navrhoval a vytvářel masky do mnoha inscenací u nás i v zahraničí, např. Herakles, Oberon, Legenda o svatém Vojtěchovi…


HLASOVÝ SEMINÁŘ (H)
Lektorka: Eva Spoustová-Málková

Hlas je zpráva o strachu i o vítězství, o zdraví i nepohodě. O tom, kým jsme.
Je to zpráva o nás. Pracovat s hlasem neznamená učit se o sobě jiným lhát. Znamená to poznávat sám sebe, nacházet nové cesty k sobě. Měnit své osobní vzorce tak, abychom se cítili dobře. Aby se nám mluvilo, navazovalo kontakty a vztahy líp. Abychom byli chápáni a abychom jiné chápali.
Pustíme se cestou zkoumání svých pohybových a mluvních návyků a stereotypů.  Málokdy najdeme čas přemýšlet sami o sobě a zkoušet si různé možnosti zapojování těla, mysli a emocí. Hlasová dílna je pro každého, kdo je ochotný (a dost odvážný) udělat něco pro svůj osobní rozvoj.   
Eva Spoustová-Málková vystudovala DAMU, hrála v divadle DRAK v Hradci Králové, věnovala se především dabingu (jako herečka i jako tvůrce dialogů a režisérka), nyní pedagog DAMU (předmět jevištní mluva). Učí se od těch, které učí.


ŽONGLOVÁNÍ (Ž)
Lektorka: Adéla Kratochvílová

Seminář je určen všem zájemcům o žonglování bez ohledu na dosavadní zkušenost
s žonglérskými technikami. Důležité je odhodlání k systematickému žonglérskému tréninku a chuť pro experimentování s předměty a pohybem. Prvotním úkolem semináře je osvojení techniky žonglování se třemi míčky – samostatně, ve dvojicích i ve skupině. Budeme se věnovat i dalším pomůckám a technikám – šátky, kruhy, kužely, diabolo, talíř, květinová hůl (flower stick), kontaktní žonglování, vícepočetní žonglování atd. Cílem semináře je však uplatnění žonglérských dovedností jako performančního umění.
Účastníci semináře si mohou přivézt svoje žonglérské pomůcky či předměty, se kterými chtějí žonglérsky experimentovat. Základní žonglérské náčiní bude v semináři
k dispozici, počítá se také s výrobou žonglérských míčků pro seminaristy.
Adéla Kratochvílová, absolventka JAMU, postgraduální studium v oboru Divadlo
a výchova u prof. Zoji Mikotové s tématem žonglování. Má svobodné povolání (Divadlo KUFR), pracuje jako zdravotní klaun. Zabývá se především autorským pohybovým, klaunským a pouličním divadlem, jehož součástí je využití žonglérské dovednosti. Jako lektorka se podílí na realizaci žonglérských dílen (Aleje).


POHYBOVÝ SEMINÁŘ (VV)
Lektor: Veronika Vaculíková

Seminář je zaměřen na aktivní mix tance, pohybového vyjádření a fyzického herectví. Spíše než o výuku tanečních a hereckých technik jde o tvůrčí práci na základě improvizací, o hledání vlastního pohybového slovníku, hravost, spontánnost a pravdivost vyjádření. Cílem tohoto semináře je osvojit si práci s představivostí a fantazií, prohloubit vnímání a citlivost vůči partnerovi či skupině a v neposlední řadě vůči sobě samému. Na předchozích pohybových zkušenostech nezáleží.
Veronika Vaculíková vystudovala katedru nonverbálního divadla na HAMU v Praze, absolvovala stáž na pařížské škole STUDIO MAGENIA École Ella Jaroszewicz, byla členkou tanečního souboru MK Dance, absolvovala kurzy v Duncan centre a dramatický obor u prof. Daniely Hlaváčové. Zaměřuje se především na vlastní tvorbu, je autorkou a spoluautorkou mnoha představení a miniatur, loni založila autorské divadlo COM-PLOT Company.


IMPROVIZACE (I)
Lektor: Láďa Karda

Pojďme spolu začínat od nuly. A znova a znova. Dílna je určena pro všechny, kteří chtějí hrát příběhy tady a teď a zároveň se naučit pravidla, bez kterých by improvizace byla jen nudným tlacháním na jevišti. Budeme překvapovat nejen diváka, ale hlavně sami sebe – když už si myslíte, že vás nic nepadá, tak právě v tu chvíli můžete přijít na desítky situací a nápadů. Pojďme impro-experimentovat.
Láďa Karda je student konzervatoře Jaroslava Ježka oboru tvorba textu a scénáře. V Praze trénuje třetím rokem improvizační tým KLIKA, vede improvizační seminář na mezinárodní konzervatoři a hraje v improvizační skupině Just!Impro. Je také polovinou divadelního dua ToŤ a členem divadelně-hudební skupiny Cílená nejistota.


HUDEBNÍ SEMINÁŘ (H)
Lektoři: Zuzana Vodičková a Alexandr Dvořák
Hudební seminář bude postaven na základech pravidel hudebně improvizačních kategorií, které umožňují společně vytvářet nečekané a originální hudební zážitky.
Staňte se aspoň na chvíli členy naší improvizátorské rodiny a odhalte, co skrývají tajemné názvy divadelních kategorií jako je „PRSKAVKA“, „BARMAN“ nebo třeba „MIKROFON“.
Zuzana Vodičková, absolventka SPgŠ v Přerově, pracuje v mateřské škole jako učitelka, jako zdravotní klaun navštěvuje děti v nemocnicích, je členkou divadelní improvizační skupiny Olivy.
Alexandr Dvořák, absolvent oboru sociální pedagogika na UP Olomouc, pracuje jako sociální asistent, založil divadelní spolek Úlet – divadlo lidí s bezdomoveckou minulostí, je také členem divadelní improvizační skupiny Olivy.


JAK SE PÍŠE ZPRAVODAJŮM? aneb Ke strojům! (PS)
Tvořivá žurnalistická dílna pro zapálené redaktory (pohasínající rozfoukáme)
Lektor: Martin Kolář

Dílna je určená každému, kdo si chce ve čtyřech dnech přehlídky vyzkoušet něco z novinářského řemesla a zároveň z oblasti tvořivého psaní – tedy psát pro čtenáře přehlídkového zpravodaje. Budeme společně i individuálně hledat témata a tvořit texty, které – bude-li se dařit – každý den vyjdou otištěné ve zpravodaji. Dílna účastníkům nabídne přímo v terénu základy tvorby různých typů publicistických textů (rozhovor, reportáž, sloupek) a jejich variací i textů uměleckých, které také mohou být součástí zpravodaje jako pocitová reflexe dění na Mladé scéně. Půjde tedy i o texty literární (textové koláže, fotografie, básně, črty a jiné otevřené texty) a vyjádření výtvarné (koláž, karikatura apod.). Kdo se odváží do dílny vstoupit, může zažít jak časový pracovní stres, tak dobrý pocit z vytvořeného, které se s každým ranním rozbřeskem, vstupujíc do rukou čtenáře zpravodaje, stává pro něj aktuálním – a v téže chvíli je pro autora textu již textem minulým, včerejším – protože se rodí článek nový, dnešní, lepší…
Náročnost dílny může být vykoupena možností získat okamžitou zpětnou vazbu – nejprve od kolegů a lektora v dílně, a poté i od čtenářů. Zkuste si stát se na čtyři dny novinářem – a pojďte do toho s odvahou, nadsázkou a otevřenou myslí.    
Co si vzít s sebou: vlastní notebook, diktafon nebo MP3 přehrávač, flash disk.
Martin Kolář je absolventem rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky na Divadelní fakultě JAMU. Píše povídky, divadelní a rozhlasové hry, scénáře plenérových akcí, básně a říkadla. Je autorem, hercem a režisérem jihlavského nezávislého divadelního studia De Facto Mimo.

 


POHYBOVO-ODDYCHOVÁ DÍLNA PRO PEDAGOGY
aneb „Ranní káva v pohybu II“ (jen 22.–24. června)
Lektorka: Anna Caunerová

Ústřední téma dílny bude hledání míry mezi aktivitou a oddychem. Jak k tomu využít dech, dotek a pohyb? A hlavně… jak si užívat pohybu a jak si užít lenošení. Pití
a deku s sebou.
Anna Caunerová, učitelka tance, narozená na Slovensku ve vesnici Kostolište.
Vyučuje na konzervatoři Duncan Centre, vede semináře pro pedagogy tance a pohybové kurzy pro rodiče s dětmi (ve věku 1–3 roky).


SÁM V POHYBU (jen 20.–22. června)
Lektor: Honza Malík
(v jednání)
Vzhledem k tomu, že se zajímám současně o tanec lidový a stěžejně pracuji aktivně na poli současného tance, hledám stále propojení mezi tímto. Rád bych v semináři nakoukl do podstaty lidového motivu, do základu lidového tance… Těší mě možnost vzájemného ovlivňování jistých znalostí z obého. Očekávám inspiraci v tomto potkávání se. Zlehka se dotkneme techniky pohybu – jak správně pracovat s tělem, aby technicky dobře fungovalo. Věta, která mě inspiruje, zajímá a která je často takovým mým leitmotivem: „Tanec, který každý umí, ale ne každý ho tančí.“ (J. K.)
Honza Malík vystudoval konzervatoř Duncan centre (obor současný tanec a taneční divadlo). Od roku 1999 je na volné noze zejména na poli současného tance. Profesní zkušenosti: Státní opera Praha (1999-2003, díla Petra Tyce a Petry Hauerové), spolupráce s rakouskou Laroque Dance Company (2004-2005). V roce 2004 byl u zrodu souboru NANOHACH, který provozuje stejnojmenné občanské sdružení. Jako pedagog a interpret se podílel i na umělecko-vzdělávacím projektu Špalíček Bohuslava Martinů (autorka Eva Blažíčková).
Kontakt: Lenka Novotná, tel.: 201 507 974, mobil: 604 43 34 85, e-mail: novotna@nipos-mk.cz