NIPOS > Mezinárodní konference Amatérské umění v 21. století

Mezinárodní konference Amatérské umění v 21. století

NÁCHOD: Ve dnech 4. – 6. srpna se v Náchodě konala mezinárodní konference Amatérské umění v 21. století, pořádaná Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu NIPOS. Cílem konference bylo představit účastníkům konference oblast amatérského umění v České republice, jeho tradici a význam pro společnost.  

Účastníky konference byli členové evropské organizace Amateo. Dvacet jedna zástupců jednotlivých zemí přijelo na své každoroční výroční zasedání z Belgie, Chorvatska, Dánska, Finska, Irska a Holandska. Českou republiku zastupuje v mezinárodní síti Amateo letošní hostitel, kterým je Národní informační a poradenské středisko pro kulturu NIPOS.

Záštitu a finanční podporu akci poskytli Město Náchod, Ministerstvo kultury ČR, Beránek Náchod a.s. a CDS Náchod.

Místo a termín konání konference byly záměrně vybrány tak, aby umožňovaly účastníkům konference navštívit nedaleký Hronov, kde v této době probíhala prestižní přehlídka amatérského divadla Jiráskův Hronov. Návštěva několika představení umožnila účastníkům nahlédnout do autentického českého amatérského divadelního světa. Součástí programu byla také návštěva Muzea českého amatérského divadla v Miletíně, kde mohli účastníci zhlédnout unikátní interaktivní expozici amatérského divadelního hnutí.

Konference probíhala od neděle 4. srpna. Při slavnostním zahájení vystoupili starosta města Náchoda Jan Birke a zástupce ministerstva kultury Mgr. Věra Skopová.  Ředitelka pořádající organizace NIPOS Mgr. Lenka Lázňovská promluvila o Amatérském umění v České republice, o jeho tradici, současných možnostech, formách a organizaci. Po večeři odjeli účastníci konference na představení do Hronova.

V pondělí 5. srpna probíhaly nejdůležitější prezentace a diskuse. Jindřiška Gregoriniová z NIPOSu vystoupila s příspěvkem na téma Prezentace výsledků pětiletého výzkumu Význam vybraných dětských uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky. Amatérské umění a společnost bylo námětem vystoupení Luďka Richtera. Roman Černík a Lenka Hodoušová promluvili o důležitosti amatérského umění z pohledu komunitního života. Michaela Přílepková referovala o akci Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby pořádané v květnu 2013 NIPOSem. Ředitel svitavského kulturního centra  Petr Mohr hovořil o koncepci jejich kulturního zařízení jako místa zaměřeného na  podporu amatérského umění. O tradici náchodského festivalu Prima sezóna promluvil Jindřich Míka. Po návštěvě Muzea českého amatérského divadla v Miletíně následovala další návštěva hronovského divadelního svátku.

V úterý 6. srpna pokračovala vystoupení jednotlivých řečníků. O Databázi českého amatérského divadla promluvil Karel Tomas z NIPOSu. Profesor Hamish Fyfe vystoupil s příspěvkem o „nové kreativitě“ v amatérském umění.

Konference přinesla řadu podnětných diskusí k tématu amatérské tvorby v jejím širokém záběru aktivit od každodenních jednoduchých zájmových činností pro radost až po vysoce specializovanou amatérskou tvorbu, stojící často na pomezí amatérského a profesionálního umění. Účastníci konference měli vzácnou možnost nahlédnout do kulturních aktivit navštíveného regionu a spojit pobyt s návštěvou špičkové přehlídky amatérského divadla v Hronově. Doplnění teoretických přednášek  aktuálními zážitky z regionu Náchoda a Hronova bylo účastníky přijímáno jako významné obohacení letošního výročního zasedání evropské organizace Amateo.

  

Zahajující odborný příspěvek Lenky Lázňovské