Podzimní seminář Klubu sbormistrů
.

Podzimní víkendový seminář určený pro sbormistry dětských pěveckých sborů při celostátní soutěži Porta musicae, 16.–18. 11. 2018, Nový Jičín

Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA v rámci 12. celostátní soutěže dětských pěveckých sborů Porta musicae 2018 ve spolupráci se Sdružením přátel DPS ONDRÁŠEK z Nového Jičína.

Seminář Klubu sbormistrů je součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny všem zájemcům z řad začínajících i zkušených sbormistrů. Tento seminář je zaměřen na práci dětských pěveckých sborů.

Seminář má akreditaci MŠMT č. 29060/2017-1-1149. Všichni účastníci, kteří se zúčastní celého semináře, obdrží osvědčení o absolvování.

Lektorka: Ivana Kleinová, sbormistryně dětského pěveckého sboru Domino (Opava).

Seminaristé mají možnost poslechnout si oba přehlídkové koncerty i soutěžní vystoupení jakožto stínová porota a zúčastnit se rozborového semináře s porotci. Lektorkou semináře bude Ivana Kleinová, která se bude zabývat metodikou práce s dětským sborem.

Účastnický poplatek zahrnující kurzovné, ubytování a stravování: 1 100  Kč (ubytování: 600/2 noci, stravování: 300 Kč, kurzovné: 200 Kč).

Ubytování:

  • Ubytovna Na Lesní (2 lůžkové, 3 lůžkové a 4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, cca 5 minut chůze od centra i Beskydského divadla, kde přehlídka bude probíhat)
  • v případě, že bude naplněna kapacita Ubytovny Na Lesní (30 osob), účastníci mají možnost ubytování v Domově mládeže, Mendelova SŠ (2 lůžkové a 3 lůžkové pokoje s příslušenstvím, cca 5 minut chůze od centra i Beskydského divadla, kde přehlídka bude probíhat)

Stravování: Základní škola Tyršova 1 (páteční večeře, sobotní plná penze, nedělní snídaně)

 

Více informací o lektorce Ivaně Kleinové:

Narodila jsem se v Opavě. Vztah k hudbě jsem zdědila po rodičích, kteří, i když svým povoláním stavaři, rádi zpívali. Tatínek hrál na housle a trubku, tyto schopnosti využil v tanečním orchestru, cimbálovce i dechovce. Ke sborovému zpívání jsem se dostala až na střední škole – Střední pedagogické škole v Krnově, kde mě oslovila paní Zdeňka Odstrčilová. Začala jsem u ní zpívat v dívčím komorním sboru a vedle toho mě dala paní profesorka příležitost vést sbor dětí předškolního věku. Všechny tyto zkušenosti jsem pak využila při zpívání ve Vysokoškolském sboru Pedagogické fakulty v Ostravě. Pod vedením sbormistra pana profesora Lumíra Pivovarského jsem získávala další sbormistrovské zkušenosti. V roce 1986 jsme byla oslovena, zda bych mohla převzít dětský pěvecký sbor Červený květ v Opavě. Od té doby se věnuji práci s dětským sborem. V roce 1993 jsem založila při základní škole s rozšířeným vyučováním hudební výchově dětský pěvecký sbor Domino. Od 1991 působím na Základní škole Ilji Hurníka v Opavě, kde vyučuji jazyk anglický, španělský a sborový zpěv. Jsem členkou celostátní odborné rady pro dětský sborový zpěv NIPOS Artama Praha, svoje zkušenosti předávám na seminářích a využívám jich při práci v porotách sborových soutěží. 

Díky sborovému zpívání chci dětem umožnit, aby poznaly nejen krásu hudby, ale i nové osobnosti, naší země, cizí kraje, aby se nebály komunikovat. S dětským sborem Domino jsme navštívili řadu zemí Evropy, Kanadu, Izrael. Děti zpívaly na světových festivalech i soutěžích. Zkrátka, je úžasné, když děti poznají kouzlo sborového zpívání a tato radost je provází celým jejich dalším životem.

 

Harmonogram:

Všechny koncerty i semináře proběhnou v prostorách Beskydského divadla.

pátek
16.30-18.30 prezence v místě ubytování (Ubytovna Na Lesní / Domov mládeže)
17.00-18.45 večeře (ZŠ Tyršova)
19.20-19.30 společný nácvik sborů – píseň Pod našima vršíčkama (Beskyd. divadlo)
19.30 – 21.00 zahajovací koncert, Beskydské divadlo
(Ondrášek Nový Jičín a Moravské děti Holešov)
21.00 – 21.15 setkání seminaristů s porotou, malý sál Beskyd. divadla
(pokyny k hodnocení soutěžních vystoupení)
sobota
07.00 – 08.15 snídaně (ZŠ Tyršova)
8.15-9.45 Klub sbormistrů (lektorka: Ivana Kleinová), malý sál BD
10.00-12.00 soutěžní vystoupení, I. kategorie
12.00 – 12.45 oběd (ZŠ Tyršova)
12.55-13.55 Klub sbormistrů (lektorka: Ivana Kleinová), malý sál BD
14.00-14.45 soutěžní vystoupení (II. kategorie)
14.45-16.00 Klub sbormistrů (lektorka: Ivana Kleinová), malý sál BD
16.00-16.45 Rozborový seminář s porotou určený pro seminaristy, malý sál BD
16.45 – 18.00 večeře (ZŠ Tyršova 1)
18.00-19.30 Vyhlášení výsledků, závěr. koncert všech sborů
20.00 společné posezení, Hotel Praha
neděle
07.30 – 09.00 snídaně (ZŠ Tyršova 1)
9.15 sraz před ZŠ
9.30-cca 10.15 zpěv sborů na Masarykově nám.
10.30 – cca 12.00 setkání OR, týká se jen členů odborné rady
pro dětský sborový zpěv NIPOS-ARTAMA

 

Uzávěrka přihlášek: 15. října 2018

 

Více informací o soutěži najdete na webových stránkách www.artama.cz v sekci Porta musicae, nebo na na stránkách pěveckého sboru Ondrášek.

Kontakt: kralova(at)nipos-mk.cz

 

 

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.