KURZY Aleny Tiché pořádané ve spolupráci s IPPP ČR

KURZY Aleny Tiché pořádané ve spolupráci s IPPP ČR

Kurzy jsou určené pro  učitele MŠ, ZŠ, gymnázií, ZUŠ, sbormistry, učitele spec. škol, pracovníky logopedických zařízení a všechny, které zajímá práce s hlasem, případně jeho nápravou.

Místo konání: PRAHA 9 – PROSEK, Novoborská 372

Více informací a přihlášky: www.ippp.cz,  tel. +420 283 881 250 nebo +420 286 881 059

Termíny:

11.11. 2009 Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí

Popis akce: Cílem semináře je seznámit s problematikou tzv. nezpěváků a na základě příčin, které způsobily malý rozvoj jejich zpěvního a mluvního hlasu,  nabídnout cvičení, hry a motivace, které pomohou děti uvolnit a rozezpívat. Na semináři bude možno též získat písňové matriály určené dětem.

2.12. 2009  Hlasová výchova ve sboru.

Popis akce: Cílem semináře je seznámit s problematikou dětského hlasu a nabídnout hry a cvičení, která vedou k rozvoji pěveckých dovedností dětí. Jde o prakticky zaměřený seminář, v němž si mohou učitelé-sbormistři sami na sobě vyzkoušet účinek některých cvičení, her a metodických postupů. V rámci kurzu se účastníci seznámí s výběrem skladeb pro dětské sbory a metodikou jejich nácviku. V případě zájmu, lze tematiku rozšířit i na hlasovou výchovu dospělých zpěváků.

Charakteristika lektora:

PaedDr. Alena Tichá, PhD.

–          vyučuje zpěv a didaktiku HV na PedF UK Praha,

–          vede praktické kurzy (pracovní semináře) na téma: Hlasová výchova dětí, Práce s nezpěváky, Hlasová výchova ve sboru a Profesní únava hlasu  (organizované NIPOS Praha, ČOS, ČHS, pedagogická centra v ČR, na Slovensku a hudebními org. v Polsku)

–       externě působí u několika dětských, gymnaziálních a dospělých smíšených sborů jako hlasový poradce

Absolventka:

–  PedF UK Praha (1974),

–  HAMU Praha obor sólový zpěv (1979),

–  absolvovala řadu kurzů zaměřených na hlasovou výchovu a muzikoterapii,

–  3x hospitační týden na Orffově institutu v Salcburku.

Vydané knihy:

Šimanovský, Z., Tichá,  A.: LIDOVÉ PÍSNIČKY A HRY S NIMI. Praha Portál 1999, IBSN80-7178-323-4

Šimanovský, Z., Tichá, A.: LIDOVÉ PÍSNIČKY A JEJICH DRAMATIACE. Praha Portál 2000, IBSN 80-7178-915-1

Tichá, A.: HLASOVÁ VÝCHOVA V DĚTSKÉM SBORU. Praha NIPOS 2004, IBSN 80-7068-186-1 s.95

Tichá,  A.: UČÍME DĚTI ZPÍVAT Praha Portál 2005, IBSN 80-7178-976-X s.148

Tichá,  A., Raková, M.: ZPÍVÁME A HRAJEME SI S NEJMENŠÍMI, Praha Portál 2007 

Raková, M., Štíplová L., Tichá, A.: ZPÍVÁME A NASLOUCHÁME S NEJMENŠÍMI, Praha Portál 2009 


Kontakt: 605 466 925   mail:  alenaticha@alenaticha.cz