Konference KULTURNÍ INFRASTRUKTURA JAKO ZÁKLAD LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ KULTURY

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu si Vás dovoluje pozvat na konferenci KULTURNÍ INFRASTRUKTURA JAKO ZÁKLAD LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ KULTURY, která se uskuteční 9. října 2024 v Praze (Kongresové centrum Vavruška, Karlovo nám. 5, Praha 2).

Akce se koná pod záštitou ministra kultury Mgr. Martina Baxy.

Cílem konference je zhodnotit aktuální situaci a vývoj v oblasti kulturní infrastruktury a poukázat na nezastupitelnou roli veřejné správy, včetně představení inspirativních příkladů dobré praxe.

Součástí konference bude i představení Metodiky pro krizovou podporu veřejných kulturních služeb ve veřejné správě včetně Krizového dvanáctera pro oblast kultury.

Konference je určena všem, kteří chtějí zlepšovat a pěstovat podmínky pro rozvoj kultury v regionech: zástupcům veřejné správy, poskytovatelům veřejných kulturních služeb, odborné veřejnosti, zástupcům NNO a studentům.

Předběžný program a registrace: https://konference.nipos.cz/2024-kulturni-infrastruktura/

Konferenční poplatek pro účastníky činí 800,- Kč.

Datum uzávěrky registrací: 12. září 2024