KONFERENCE„Impulzy pro umělecké vzdělávání v České republice a v Německu“ Přihlášení a další informace

Od minulého týdne je možné se přihlašovat on-line formou ( www.nipos-mk.cz/konference ) na česko-německou konferenci „Impulzy pro umělecké vzdělávání v České republice a v Německu“, kterou pořádá 27. února 2013 Goethe-Institut ve spolupráci s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS).

Konference volně navazuje na Diskusní fórum „Umělecké vzdělávání a role kulturních institucí ” (2011).

Konference se  zaměří na otázku, jak vůči sobě navzájem otevřít kulturní a vzdělávací instituce, aby mohly vznikat inovativní projekty a programy z oblasti hudby, tance, divadla pro mladé a komunitních kulturních aktivit. Cílem konference je vytvořit příležitost pro informaci, vzájemnou výměnu a navázání kontaktů mezi aktéry ze vzdělávacího sektoru, kulturní a umělecké sféry z České republiky a Německa.

Konferenčním jazykem je čeština a němčina se simultánním překladem.

Nad konferencí převzalo záštitu Ministerstvo kultury, dále Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká komise pro UNESCO. Na konferenci byl poskytnut finanční příspěvek z Česko-německého fondu budoucnosti.

Přihlášky a průběžné informace ke konferenci naleznete na www.nipos-mk.cz/konference.

Případné další informace získáte u Mgr. Michaely Přílepkové, +420 221 507 947, prilepkova@nipos-mk.cz.