Konference Umění do lavic? Dětské umělecké aktivity jako cesta k trvalému zájmu o kulturu a umění

4. – 5. května 2022, GASK Kutná Hora

Zveme vás na konferenci Umění do lavic? s podtitulem Dětské umělecké aktivity jako cesta k trvalému zájmu o kulturu a umění, která se uskuteční ve dnech 4. – 5. května 2022 v Kutné Hoře. Konferenci pořádá Národní informační a poradenské středisko pro kulturu ve spolupráci s GASK.

Jaký význam mají umělecké předměty pro školu? Jaké jsou jejich metody, co mají společného a v čem se liší?
Chceme poznat a hlavně zažít, jak funguje výchova v různých oborech umění na ZŠ (hudební, výtvarná, dramatická, taneční a pohybová, filmová a audiovizuální výchova + tradice a folklor ve škole). Nejprve se seznámíme s tím, jak se nyní daří jednotlivým oborům na školách a s čím se aktuálně potýkají.
Vedle formálního vzdělávání se budeme zabývat také současným stavem dětských uměleckých aktivit v jednotlivých oborech, tedy otázkami neformálního uměleckého vzdělávání.
V rámci konference proběhnou Site-specific dílny, které nabídnou multižánrové vazby, jak lze jedno téma uchopit různými druhy umělecké tvorby. Konference je příležitostí načerpat novou inspiraci nejen do výuky vlastního oboru, ale i „hozenou rukavicí“ vyzkoušet si něco nového.

Konference je určena zejména pedagogům ZŠ, pracovníkům s dětmi a mládeží a studentům pedagogiky. Vítáni jsou učitelé všech typů škol včetně ZUŠ, umělci, zástupci kulturních institucí a organizací a všichni další zájemci o poznání uměleckých oborů i možných nových mezioborových inspirací.

Účastnický poplatek činí 850 Kč.

Uzávěrka registrací: 7. 4. 2022.

Registraci, program a další informace naleznete zde.

Kontakt: konference@nipos.cz