Klub sbormistrů 2014

PODZIMNÍ VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ KLUBU SBORMISTRŮ II

 

14.–16. listopadu 2014, Opava

Seminář Klubu sbormistrů je součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny a všem zájemcům z řad začínajících i zkušených sbormistrů pěveckých sborů. Seminář je koncipován jako práce ve sborových dílnách, seminaristé pracují s lektory na technice dirigování, absolvují přednášky a přidružené koncerty či přehlídková vystoupení. Součástí tohoto semináře bude především analýza soutěžních a přehlídkových vystoupení pod vedením zkušeného lektora.

Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Mendelovým gymnáziem v Opavě, v rámci celostátní přehlídky OPAVA CANTAT 2014. Seminář má akreditaci MŠMT č. 18312/2014–1-554.

Lektor: MgA. Katarína Duchoňová-Mašlejová

Účastnický poplatek 800 Kč zahrnuje kurzovné, ubytování v ubytovně a stravování (páteční večeře, sobotní snídaně, oběd, večeře a nedělní snídaně).

Přihláška ke stažení ve formátu PDF a DOCX

Přihlášku zašlete nejpozději do 12. října 2014 na e-mail: bnovotna@nipos-mk.cz

nebo na adresu: NIPOS-ARTAMA, Barbora Novotná, P. O. BOX 12, Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 21, Praha 2.

Upozornění: v případě pozdního odhlášení ze semináře vám bude účtován stornopoplatek ve výši náhrady vzniklých nákladů. 

 

PROGRAM
Všechny koncerty a semináře se odehrají v různých prostorách v Opavě.
Na všechny koncerty mají seminaristé Klubu sbormistrů vstup zdarma.

Kontakt: Barbora Novotná 221 507 975, bnovotna@nipos-mk.cz