Festivaly, přehlídky a soutěže dechové hudby 2009

Mezinárodní soutěžní festival velkých dechových orchestrů – Praha

Soutěžní festival velkých dechových orchestrů , který se koná každý rok. Orchestry jsou   rozděleny do tří výkonnostních tříd – nižší, vyšší a nejvyšší. Od roku 2008 je zařazena i třída –  brass band. Jako povinné jsou vybírány skladby našich autorů. Na výběru soutěžních skladeb a členů poroty se podílí odborná rada Artama. Soutěžní bloky hodnotí mezinárodní porota.

Termín: 8. – 10. ledna 2010

Pořadatel: OR – FEA, odborná spolupráce ARTAMA


45. Koletova Rtyně

Nesoutěžní přehlídka dechových orchestrů. Pořadatel vždy zve 4-6 velkých orchestrů a dva malé dechové orchestry. 

Termín: 29. – 31. května 2009

Pořadatel: Sdružení přátel Koletovy hudby, odborná spolupráce ARTAMA


V. Vtelenská dechparáda

Termín: 31. května 2009 – Jizerní Vtelno u Mladé Boleslavi – zámek Stránov

Pořadatel: Obecní úřad Jizerní Vtelno, Umělecká agentura BRIVA, Sdružení dechových Orchestrů ČR, odborná spolupráce ARTAMA

Snahou a cílem festivalu malých dechových orchestrů Vtelenská dechparáda je navázat a oživit tradici festivalů české lidové hudby ve Středočeském kraji. Celá přehlídka je koncipována jako nadregionální, k účasti jsou zvány orchestry z dalších dvou krajů. Jsme přesvědčeni o tom, že se Česká republika  vždy v oblasti dechových hudeb dokázala prosadit a tento festival je možností pomoci žánru, který patřil vždy k bohaté a kvalitní tradici našeho národa.

Pátý ročník „Vtelenské dechparády“ bude probíhat v neděli  31.5. 2009 od 14.00 do 18.00 hod. v Jizerním Vtelně u Mladé Boleslavi v areálu zámku Stránov. Na festivalu budou vystupovat orchestry působící v oblasti Mladoboleslavska – Dechová hudba Český ráj Všeň, Křídlovanka, Straňanka a Krajanka.


Pravečkův Lanškroun

Přehlídka velkých dechových orchestrů, která je pořádána na počest Jindřich Pravečka.

Termín: 6. června 2009

Pořadatel: Kulturní středisko Lanškroun, odborná spolupráce ARTAMA


VI.  Kněževeská dechparáda

Termín: 7. června 2009 – Kněževes u Rakovníka

Pořadatel: Městys Kněževes, Umělecká agentura BRIVA, Sdružení dechových Orchestrů ČR, odborná spolupráce ARTAMA

Festival Kněževeská dechparáda se již šestý rok bude konat na Václavském náměstí v Kněževsi u Rakovníka ve spolupráci s Městysem Kněževes a za dramaturgické spolupráce se Sdružením dechových orchestrů ČR a Artama Praha. Od prvého ročníku se na festivalu představují vždy čtyři orchestry. Festival je nadregionální přehlídkou. Vždy jsou zváni zástupci třech krajů. V roce 2009 zahrají Modrá muzika, Hájenka, Túfaranka a Krajanka. V regionu, kde se obdobně žánrově zaměřené akce v takovém rozsahu nepořádají, si festival získal obrovskou popularitu a za finanční  podpory Ministerstva kultury ČR a Středočeského kraje se stává významnou kulturní akcí celého regionu.    


V. festival dechových souborů – POLANSKÉHO PŘELOUČ

Každoroční přehlídka činnosti oborů ZUŠ Přelouč. Sobota je věnována vystoupením  velkých dechových orchestrů. Celá přehlídka začíná pochodem s mažoretkami a pak každý orchestr má 45 minut na své vystouení.

Termín 12. – 15. června 2009

Pořadatel: ZUŠ Přelouč, Kulturní služby města Přelouče, odborná spolupráce ARTAMA


41. ročník Festival slováckých dechovek Ratíškovice 2009

Termín: 11.-12. července 2009

Pořadatel: Obecní úřad, Osvětová beseda, odborná spolupráce ARTAMA

Největší festival malých dechových orchestrů na Moravě. Ke spolupráci jsou zvány především orchestry ze Slovácka, ale každý rok i jeden orchestr z Čech a další ze zahraničí.


11. ročník mezinárodního festivalu Hanácký kvitek – Věrovany

Termín: 18. července 2009

Pořadatel: Dechová hudba Věrovanka – občanské sdružení, Obecní úřad Věrovany, odborná spolupráce ARTAMA

Festival dechových a folklorních souborů. Pořadatelé vždy zvou některý folklorní soubor ze zahraničí. V programu nechybí ani vystoupení mažoretek. Celý festivalový den je zakončen veselicí.


7. ročník  Setkání muzikantů v Bílých Karpatech -Valašské Klobouky

Termín: 14. – 16. srpna 2009

Pořadatel: Město Valašské Klobouky a SMBK-občanské sdružení, odborná spolupráce  ARTAMA


8. ročník festivalu dechových orchestrů „Pod javorinů“ – Strání

Termín: 28. – 30. června 2009

Pořadatel: Obec Strání, Osvětová beseda a DH Straňanka, odborná spolupráce ARTAMA

Festival malých dechových orchestrů a folklorních souborů. Na festivaly vystupuje vždy 8 dechových orchestrů a 12 folklorních souborů.


12. ročník Fišerův Bydžov

Termín: 4. – 5. září 2009

Pořadatel:  Město Nový Bydžov, OS na podporu kultury a občanských aktivit v Novém Bydžově, odborná spolupráce ARTAMA

Festival malých dechových orchestrů, který je věnován rodáku z Nového Bydžova,    kapelníkovi a hudebnímu skladateli Josefu Fišerovi. Vždy v pátek probíhá slavnostní koncert velkého dechového orchestru, který provádí naše profesionální velké dechové orchestry. Sobota je věnována vystoupením malých orchestrů. Ty mají vždy zařazenu v repertoáru alespoň jednu skladu Josefa Fišery.


12. ročník Vejvodova Zbraslav

Termín: 25. – 27. září 2009

Pořadatel: Zbraslavská kulturní společnost a  OR – FEA Praha, odborná spolupráce ARTAMA

Soutěžní festival malých dechových orchestrů se zahraniční účastí. Festival je věnován památce Jaromíra Vejvody. V soutěžním bloku musí každý orchestr zahrát povinnou skladbu od Jaromíra Vejvody. Výkony orchestrů hodnotí mezinárodní porota. Součástí festivalu je průvod orchestrů a mažoretek a v sobotu večer veselice ve festivalovém stanu.