Festival sborového umění Jihlava (FSU)

Festival  sborového umění  pořádá z pověření a za finančního přispění ministerstva kultury NIPOS-ARTAMA  Praha a Společnost pro FSU, o. s. Jihlava.

Festival je prestižní prezentační aktivitou oboru sborový zpěv v České republice. Jedná se o celostátní  přehlídku sborového umění, která  umožňuje prezentaci i vzájemnou interpretační konfrontaci špičkovým českým amatérským pěveckým sborům i  zahraničním pěveckým sborům.

V posledních letech je festival koncipován jako kombinace přehlídkové a soutěžní části, doplněná o ateliér-workshop a doprovodné koncerty.  Součástí je i beseda s porotou, spojená s rozborem jednotlivých vystoupení.

Záměrem festivalu je prezentovat i premiérovat skladby soudobých autorů soutěžními i nesoutěžními sbory a uvádět je tak do sborového života.