FAUSTOVÁNÍ • dílna nejen pro loutkáře

Faustování byla původně přehlídka loutkářských inscenací pro dospělé diváky, kterou uvedli do života Luděk Richter a Josef Brůček. Součástí této přehlídky byla dílna, na kterou si soubory vozily rozpracované inscenace (v jakémkoliv stádiu), a které si pak v dialogu a různých pokusech, pod vedením lektora mohly zkusit najít cestu „jak dál“.

V současnosti je Faustování tvůrčí dílnou (nejen) loutkového divadla. Loutkové (výtvarné) divadlo bývá konfrontováno s jinými divadelními druhy. Například: 2006 – Divadlo světla a stínu, 2007 – Divadlo výtvarné a pantomima (pohybové divadlo) a v roce 2008 to byla dílna loutkového divadla pro začátečníky.

Faustování pořádá Kulturní dům v Bechyni ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA.