Divadelní Piknik Volyně 2016 – výsledková listina

Lektorský sbor Divadelního Pikniku Volyně 2016 se rozhodl udělit tato čestná uznání:

Janě Čurdové za kostýmy k inscenaci Mort Divadelního spolku Lázně Toušeň

Janu Freudlovi a Dušanu Müllerovi za scénu k inscenaci Mort Divadelního spolku Lázně Toušeň

Ondřeji Menouškovi za herecký výkon v roli Morta v inscenaci Mort Divadelního spolku Lázně Toušeň

Romanu Duškovi za herecký výkon v roli Rudolfiho v inscenaci Bylo nás pět Divadýlka na dlani Mladá Boleslav

Jaroslavu Střelkovi za autorský přístup k tématu v inscenaci Zahraj ty Ejsíky!

Marku Šmidrkalovi za herecký výkon v roli Daveyho v inscenaci Poručík z Inishmoru DS Ty-já-tr/HROBESO Praha

Janě Plaché za herecký výkon v roli Magdaleny Vojnarové v inscenaci Vojnarka Divadelního spolku J. K. Tyl České Budějovice

Jiřímu Havlínovi za herecký výkon v roli Jakuba Vojnara v inscenaci Vojnarka Divadelního spolku J. K. Tyl České Budějovice

Tereze Gvoždiákové za dramaturgicko-režijní koncept inscenace Veroničin pokoj Divadla Navenek Kadaň

Divadlu poPUD Brno za scénografii k inscenaci Což jsi se tak zasmušila

Divadlu poPUD Brno za dramaturgii inscenace Což jsi se tak zasmušila

Janě Štěpánové za herecký výkon v inscenaci Veroničin pokoj Divadelního spolku Kroměříž

Daliboru Vybíralovi, Janě Zimčíkové a Tomáši Jajčíkovi za návrh a realizaci scény k inscenaci E=mc2, lásko moje Divadla POINT Prostějov

Divadlu POINT Prostějov za hudební dramaturgii k inscenaci E=mc2, lásko moje

Janu Hejralovi za herecký výkon v roli Franka v inscenaci Vzpomínky na vodě Divadelního souboru Zmatkaři Dobronín

Martině Nováčkové za herecký výkon v roli Mary v inscenaci Vzpomínky na vodě Divadelního souboru Zmatkaři Dobronín

Lucii Miškovské za herecký výkon v roli Sestry v inscenaci Smíření Divadelního studia D3 Karlovy Vary

Evě Kodešové za herecký výkon v roli Kateřiny Důrové v inscenaci Rozmarné léto Rádobydivadla Klapý

Ladislavu Valešovi za herecký výkon v roli Antonína Důry v inscenaci Rozmarné léto Rádobydivadla Klapý

Františku Zborníkovi za herecký výkon v roli Kanovníka Rocha v inscenaci Rozmarné léto Rádobydivadla Klapý

Jonáši Filipovi za herecký výkon v roli Kouzelníka Arnoštka v inscenaci Rozmarné léto Rádobydivadla Klapý

Janě Tiché za herecký výkon v roli Barbs Marshallové v inscenaci Perfect Days Divadla Exil Pardubice

Kateřině Tvrdíkové za herecký výkon v roli Judy v inscenaci Dokonalá svatba DS Ty-já-tr/HROBESO Praha

Divadelnímu studiu D3 Karlovy Vary za inscenaci Smíření

 

Lektorský sbor Divadelního Pikniku Volyně 2016 se rozhodl udělit tyto ceny:

Lucii Wildtové za masky a kostýmy k inscenaci Poručík z Inishmoru DS Ty-já-tr/HROBESO Praha

Martinu Čepelíkovi za herecký výkon v roli Donnyho v inscenaci Poručík z Inishmoru DS Ty-já-tr/HROBESO Praha

Radku Šedivému za herecký výkon v roli Padraica v inscenaci Poručík z Inishmoru DS Ty-já-tr/HROBESO Praha

Divadlu Navenek Kadaň za kolektivní souhru v rámci inscenace Veroničin pokoj

Kamile Konývkové Kostřicové za dramatizaci Já jsem Lucien

Kamile Konývkové Kostřicové za režii inscenace Já jsem Lucien Divadla Reverzní dveře Brno

Divadelnímu spolku Kroměříž za výpravu k inscenaci Veroničin pokoj

Lucii Peterkové za herecký výkon v roli Vojnarky v inscenaci Vojnarka Souboru Jiráskova divadla Hronov

Lukáši Frydrychovi za herecký výkon v roli Toma v inscenaci Úžasná svatba DS Vojan Desná – Mladá haluz

Markétě Brodinové za herecký výkon v roli Teresy v inscenaci Vzpomínky na vodě Divadelního souboru Zmatkaři Dobronín

Janě Stejskalové za scénu a kostýmy v inscenaci Rozmarné léto Rádobydivadla Klapý

Aleši Dvořákovi za herecký výkon v roli Brendana Boylea v inscenaci Perfect Days Divadla Exil Pardubice

Jakubu Baranovi za scénu a kostýmy k inscenaci Dokonalá svatba DS Ty-já-tr/HROBESO Praha

DS Ty-já-tr/HROBESO Praha za ansámblové herectví v inscenaci Dokonalá svatba DS Ty-já-tr/HROBESO Praha

Luboši Přívozníkovi za herecký výkon v roli Billa v inscenaci Dokonalá svatba DS Ty-já-tr/HROBESO Praha

Divadlu Reverzní dveře Brno za inscenaci Já jsem Lucien

DS Ty-já-tr/HROBESO Praha za inscenaci Poručík z Inishmoru

Rádobydivadlu Klapý za inscenaci Rozmarné léto

DS Ty-já-tr/HROBESO Praha za inscenaci Dokonalá svatba

 

Lektorský sbor Divadelního Pikniku Volyně 2016 se rozhodl do programu Jiráskova Hronova 2016 doporučit tyto inscenace (v abecedním pořadí):

Smíření Divadelního studia D3 Karlovy Vary

Veroničin pokoj Divadla Navenek Kadaň

Veroničin pokoj Divadelního spolku Kroměříž

Zahraj ty Ejsíky! Broukovcova Kamdivadla Česká Kamenice

 

Lektorský sbor Divadelního Pikniku Volyně 2016 se rozhodl do programu Jiráskova Hronova 2016 nominovat tyto inscenace (v abecedním pořadí):

Dokonalá svatba DS Ty-já-tr/HROBESO Praha

Já jsem Lucien Divadla Reverzní dveře Brno

Poručík z Inishmoru DS Ty-já-tr/HROBESO Praha

Rozmarné léto Rádobydivadla Klapý