Divadelní Děčín 2011

Na letošním Divadelním Děčíně jsme pro Vás připravili tři semináře:


Abeceda divadla

Lektor: Milan Schejbal, umělecká šéf a režisér Divadla A. Dvořáka v Příbrami a pedagog DAMU

Seminář je určen nejen začínajícím divadelníkům. Seznámíte se v něm se všemi složkami divadla – dramaturgie, režie, herectví, scénografie, od dějin divadla dojdete až k současným trendům. Jako studijní materiál Vám poslouží inscenace Divadelního Děčína a nejrůznější praktická cvičení.


Dramaturgie

Lektor: Radvan Pácl, dramaturg Činoherního klubu

V dramaturgickém semináři se seznámíte s dramaturgií teoreticky i prakticky. Dozvíte se, kde začíná a končí práce dramaturga a kde práce režiséra a jak řešit poměrně častou situaci, kdy režisér je zároveň i dramaturgem. V rámci semináře můžete konzultovat Vaši současné i budoucí práce či vize.


Režie

Lektor: Martin Vokoun, režisér Divadla J.K. Tyla Plzeň

Seminář je určen nejen praktikujícím režisérům, ale i těm, kteří se režiséry teprve chtějí stát. Obeznámíte se v něm s komplexním základem tohoto řemesla. Dozvíte se, co je situace, jednání, mizanscéna, téma, motiv. Hlavně se s těmito pojmy naučíte pracovat v praxi.


Všechny tři semináře proběhnou v termínu 5. – 8. května a budou se opakovat i druhý festivalový týden 12. – 15.5. Úvodní setkání je naplánováno vždy na čtvrtek po představení od 22 hod. V oba pátky i obě soboty během dne absolvujete tři 90-ti minutové vyučovací bloky, zhlédnete 3 představení a zúčastníte se 3 diskusí k nim. První festivalovou neděli budou na programu 2 vyučovací bloky, 2 představení a 2 diskuze. Druhou neděli pak jen po jednom.


Náklady na seminář: permanentní vstupenka (250,- na první týden a 200,- na druhý), ubytování ve spacáku zdarma nebo ubytování internátního typu za cca 200,- na osobu a den.


Pokud máte o účast v semináři zájem, kontaktujte Simona Bezouškovou na e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz nebo tel.: 603 584 489