Celostátní soutěž O cenu Vítězslava Nováka

3. ročník celostátní soutěže O CENU VÍTĚZSLAVA NOVÁKA
29. března 2014, Skuteč

Soutěž pořádá Město Skuteč ve spolupráci se ZUŠ Skuteč a NIPOS-ARTAMA. Soutěž se koná v rámci 11. ročníku hudebního festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč.

1. Poslání soutěže 
Soutěž je určena všem typům dětských pěveckých sborů. Tedy školním sborům, sborům ZUŠ, DDM, CVČ, gymnázií, SŠ apod.

2. Podmínky účasti 
Přihlásit se může každý dětský a mládežnický sbor působící v ČR, který splní podmínky soutěžního programu a věkové hranice. Přihlášku s uvedením přesného názvu a adresy sboru je třeba zaslat do 1. března 2014 na adresu: ZUŠ Skuteč, Vítězslava Nováka 934, 539 73 Skuteč nebo e-mailem na zus@zus-skutec.cznebo přímo na organizátora za ZUŠ Skuteč: Zdeněk Kudrnka, zkudrnka@gmail.com, nebo +420 777 201 999
V případě, že počet přihlášených sborů bude vyšší, než umožňuje organizace soutěže, vyhrazují si pořadatelé právo předběžného výběru. Potvrzení o přijetí do soutěže obdrží sbory nejpozději do 10. 3. 2014. Účastnický poplatek za soutěžící sbor je 500 Kč.

3. Soutěžní program 
Soutěžní program nesmí přesáhnout 12 minut čistého hudebního času. V něm je třeba provést povinnou skladbu a další povinné části programu. Ostatní skladby do uvedeného časového limitu si sbor určuje libovolně. Pokud sbor překročí časový limit, porota ukončí jeho vystoupení.
Povinná skladba pro všechny kategorie – česká, moravská, slezská, nebo slovenská lidová píseň a cappella v libovolné úpravě dle vlastního výběru sboru

4. Kategorie soutěže
A. Mladší pěvecké sbory – v této kategorii mohou soutěži sbory, jehož členové byli narozeni po 29. 3. 2002 (do 5. třídy ZŠ včetně). (s možností max. 25 % dětí z 6. třídy – které jsou narozeni po 29. 3. 2001)
B. Dětské sbory – v této kategorii mohou soutěžit sbory, jehož členové byli narozeni po 29. 3. 1998 (s možností max. 25% dětí narozených po 29 .3. 1997)
C. Mládežnické sbory – v této kategorii mohou soutěžit sbory gymnázií, středních škol i sbory ZUŠ, DDM, CVČ apod. jehož členové byli narozeni po 29. 3. 1994 (tedy do 20 let včetně)
Počet soutěžících je maximálně 40, minimálně 15 zpěváků. Za dodržení věkových podmínek a počtu dětí odpovídá sbormistr.

5. Hodnocení 
Vystoupení sborů hodnotí tříčlenná porota, kterou jmenuje NIPOS-ARTAMA. Hodnocení je pásmové – sbory budou podle bodového hodnocení zařazeny do zlatého, stříbrného a bronzového pásma. Bodové hodnocení bude sbormistrům na požádání k dispozici.