STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

NIPOS >> Pro média

POPELKA Rakovník 2017

Tisková zpráva / 31. října 2017

 

POPELKA Rakovník nabídne nejlepší inscenace pro děti uplynulé sezóny

Ve dnech 8.–12. listopadu 2017 se v Kulturním cen­tru a v Tylově diva­dle v Rakov­níku usku­teční XXXVI. roč­ník celostátní pře­hlídky ama­tér­ského čino­her­ního diva­dla pro děti. I letos se diváci mohou těšit na nejzajímavější insce­nace pro děti z oblasti ama­tér­ského čino­her­ního diva­dla. Vedle samotných představení budou pro účastníky přehlídky připraveny rozborové semináře a diskusní fóra.

V programu se objeví 9 amatérských inscenací, které jsou určené pro všechny dětské divácké skupiny od dětí předškolního věku až po středoškoláky. Nejmenší děti se mohou těšit na interaktivní pohádku O kouzelníku Černém klobouku a barevném míči v podání Říše loutek Kroměříž. Pro děti školou povinné je připravena inscenace Ezopovo zvířectvo Divadélka U Zvonu Kladno. Středoškoláci jistě ocení modernizovanou hudební verzi pohádky Malá mořská víla Letní prázdninové dílny Divadla Jesličky Josefa Tejkla Hradec Králové.

Kromě amatérských souborů, které do programu celostátní přehlídky postoupily z přehlídek krajských, se představí i profesionální hosté. Divadlo Cylindr zahraje Školu Malého stromu v režii Ivety Duškové. Divadlo Polárka Brno představí inscenaci Cirkus Unikum a jako host vystoupí Divadlo na cucky Olomouc s inscenací Tučňáci na arše.

V prů­běhu pře­hlídky budou pod odbor­ným vede­ním psy­cho­logů a peda­gogů pra­co­vat sku­piny dětí, jejichž reflexe na před­sta­vení zpro­střed­kují lek­toři v rámci roz­bo­ro­vých semi­nářů a diskusních fór. Rozborové semináře povede pětičlenný lektorský sbor ve složení Milan Schejbal (umělecký šéf a režisér Divadla A. Dvořáka v Příbrami, pedagog DAMU), Jaromír Hruška (režisér a dramaturg Městského divadla Český Krumlov), Luděk Horký (dramaturg, manager vývoje České televize), Kateřina Baranowska (scénografka a výtvarnice), Zuzana Vojtíšková (dramaturgyně Českého rozhlasu). Nejúspěšnější inscenace pak může lektorský sbor zařadit do programu Jiráskova Hronova, festivalu amatérského divadla.

Přehlídku z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s DS Tyl Rakovník, Kulturním centrem Rakovník a Královským městem Rakovník. Na přehlídce se finančně podílí MK ČR a Královské město Rakovník.

 

Kontakt pro média

Mgr. Simona Bezoušková, NIPOS, obor činoherní a hudební divadlo ARTAMA, tel.: 775 508 654, e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz

Josef Dušek, NIPOS, public relations, tel.: 778 702 494, email: dusek@nipos-mk.cz

Vloženo 31. 10. 2017 v 14:51 do kategorie Pro média.

Zhlédnuto 70 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS