NIPOS > 81. Jiráskův Hronov opět nabídne to nejlepší z amatérského divadla

81. Jiráskův Hronov opět nabídne to nejlepší z amatérského divadla

Letošní 81. ročník Jiráskova Hronova – festivalu amatérského divadla (celostátní mezidruhové přehlídky amatérského divadla se zahraniční účastí) proběhne ve dnech 5. – 13. 8. 2011. Divákům v hlavním programu nabídne 32 inscenací, které se budou hrát v 88 představeních.

Na hronovských jevištích budou k vidění inscenace činoherního, experimentujícího, studentského, pohybového a loutkového divadla, chybět nebude ani divadlo poezie, divadlo venkovské či seniorské. Hlavní program se skládá z nejúspěšnějších inscenací vzešlých z celostátních přehlídek, jimž většinou předcházely přehlídky krajské. Tuto část programu pak obohacuje tzv. doplňkový program, v rámci kterého budou diváci moci navštívit dalších 15 inscenací, koncerty čí výstavy.


Kromě tuzemských souborů se představí i dva zahraniční. Z Litvy přijede divadelní soubor ARLEKIN Vilnius s inscenací Why is love? Ze Slovenska pak do Hronova zavítá Divadlo Hladanie Tlmače s inscenací Chvála bláznovstva aneb Elling a Kjell Bjarne.


Jiráskův Hronov není pouze vrcholovou přehlídkou toho nejkvalitnějšího a nejinspirativnějšího, co se v amatérském divadle za uplynulou sezónu urodilo, ale je také svého druhu největší vzdělávací institucí. Letos se v rámci Jiráskova Hronova uskuteční 13 tematických seminářů a dílen, do kterých se přihlásilo přes 280 seminaristů. Denně bude probíhat tzv. Problémový club – veřejné diskusní fórum, jenž reflektuje hronovské inscenace a zaobírá se různými aspekty současné tvorby. Další příležitostí k debatě o inscenacích je večerní Diskusní klub s atraktivními hosty. Stejně jako v minulých letech očekáváme příjezd tisícovky přímých účastníků včetně seminaristů a dalších zhruba 900 návštěvníků.


Lektory vzdělávací části jsou přední divadelní odborníci, praktici i teoretikové. Seminář zaměřený na nonverbální komunikaci vede dramatička Daniela Fischerová, seminář režie Milan Schejbal, dramaturgie Radvan Pácl, herectví Hana Franková-Hniličková, loutkový seminář Marek Bečka. Nejrychleji zaplněnou byla dílna zaměřená na jevištní řeč Evy Spoustové-Málkové. V Problémovém clubu se představí Alena Zemančíková, Martina Schlegelová, Aleš Bergman, Vladimír Fekar a Vladimír Mikulka.


Jiráskův Hronov je nejstarší divadelní přehlídkou v Evropě a pravděpodobně i na světě. Byl založen roku 1931 v Hronově, rodišti spisovatele Aloise Jiráska, a do roku 1951 se na festivalu vždy uváděla alespoň jedna jeho hra. Zajímavé je, že se festivaly konaly i za 2. světové války, přestože nebyly německými okupačními úřady povoleny. Od roku 1991 program Jiráskova Hronova pravidelně obohacují špičková zahraniční neprofesionální divadla.


Jiráskův Hronov z prověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá Národní informační středisko pro kulturu – útvar ARTAMA (NIPOS-ARTAMA) – ve spolupráci s Městem Hronov a Kulturním a informačním střediskem Hronov.

V případě zájmu o další informace, fotografie nebo věcné ceny do soutěží (trička, obaly na CD, víkendové vstupenky a další) kontaktujte prosím Mgr. Simonu Bezouškovou


Kontakt pro média:

Mgr.  Simona Bezoušková, progr.  ředitelka,

odborný pracovník NIPOS-ARTAMA

tel: +420 603 584 489

e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz


Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), útvar ARTAMA

Blanická 4, 120 21 Praha 2

www: www.nipos-mk.cz

tel: 221 507 900

fax: 221 507 929