Program 53. Wolkrova Prostějova 2010

15. – 19. června 2010

Z pově­ření Minis­ter­stva kul­tury pořádá NIPOS-ARTAMA Praha, Město Prostějov, Městský úřad Prostějov, odbor školství a kultury, oddělení DUHA – Kulturní klub u hradeb, pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka a starosty města Prostějova Jana Tesaře, za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje, města Prostějova, společnosti TK Plus, ve spolupráci s Městským divadlem v Prostějově a společností GAUDEAMUS o.p.s. při Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově

PROGRAM ve formátu pdf – Program WP 2010

SKLÁDAČKA ve formátu pdf – Skladacka WP 2010

 

 

kladacka