Harmonogram a zvláštní ceny poroty 2019

 

KATEGORIE II A

ZVONEČEK, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

sbormistryně: Miroslava Lendělová

zvláštní cena za přirozený a kultivovaný dětský hlasový projev

 

MALÉ SLUNÍČKO, ZŠ Moskevská 2929, Kladno

sbormistr: Lukáš Mekiňa

zvláštní cena za originální interpretaci skladby Tancovala a neznala od Márie Jašurdové

 

miniDIZO, ZUŠ Alfréda Radoka, Valašské Meziříčí

sbormistryně: Eva Ježíková

zvláštní cena za rozvoj komplexní muzikality zpěváků

 

DA CAPO, ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice

sbormistyně: Václava Míková

zvláštní cena za hlasovou kulturu a propacovanou interpretaci skladeb

 

MODRÁSCI, ZŠ Boženy Němcové 2, Litoměřice

sbormistryně: Alexandra Pallasová

zvláštní cena za příkladnou hlasovou kulturu a celkovou muzikalitu

a Magdaleně Pallasové za klavírní doprovod

 

 

KATEGORIE II B

ROLNIČKA PRAHA – DOPLŇOVACÍ SBOR, Spolek rodičů a přátel DPS Rolnička Praha

sbormistr: Karel Virgler

zvláštní cena za dramaturgii přehlídkového vystoupení

a Filipu Martinkovi za klavírní doprovod

 

DA CAPO, ZUŠ Rokycany

sbormistryně: Alena Vimrová

zvláštní cena za procítěné provedení písně Měla jsem chlapce v úpravě od Miroslava Raichla

 

LILIUM, ZUŠ Bedřicha Smetany, Litomyšl

sbormistryně: Lucie Vavřínová

zvláštní cena za hlasovou kulturu a celkový umělecký dojem

a Markétě Hegrové za klavírní doprovod

 

MUSIC BODO – starší oddělení, BoDo centrum, Olomouc

sbormistryně: Hana Vyroubalová

zvláštní cena za stylové provedení skladby Hořec od Ivana Kurze

 

STUDÁNKA, ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem

sbormistryně: Inka Pospíšilová

zvláštní cena za provedení skladby Ticket to ride

 

MOTÝLEK, Hudební škola AM a ZŠ Vyškov

sbormistr: Aleš Musil

zvláštní cena za scénické provedení skladby Fašank od Luboše Fišera

 

 

KATEGORIE I B

MEZISSIMO, ZŠ České Meziříčí

sbormistryně: Marta Světlíková

zvláštní cena za příkladnou dramaturgii přehlídkového vystoupení

 

VRABČÁCI, ZŠ Mozartova 24, Jablonec nad Nisou

sbormistr: Pavel Žur

zvláštní cena za provedení skladeb Emila Hradeckého

 

TRALLALA, ZŠ s polským jazykem vyučovacím, Český Těšín

sbormistryně: Beata Brzóska

zvláštní cena za hlasovou kulturu a muzikální projev

a Beatě Brzósce za úpravu a provedení skladby Hej, rozwidnio sie

 

 

ODBORNÁ POROTA: 

PaedDr. Ivana Kleinová, sbormistryně dětského pěveckého sboru Domino, Opava

Mgr. Karel Štrégl, sbormistr dětského pěveckého sboru Carmina, Rychnov nad Kněžnou

MgA. et Mgr. Marek ValášekPhD., sbormistr komorního smíšeného sboru Piccolo coro, sborů Pražské konzervatoře a fakultního smíšeného sboru PedF UK

MgA. et Mgr. Michal Jančík, sbormistr dětského pěveckého sboru Kantiléna, Brno

PhDr. Jan Pirner, sbormistr dětského pěveckého sboru Radost Praha

 

HARMONOGRAM PŘEHLÍDKY 2019

PÁTEK 24. 5. 

18.30–20.30, 1. přehlídkový koncert (Koncertní síň Uničov, Haškova 217)

Zvoneček (Karlovy Vary)

Malé Sluníčko (Kladno)

miniDIZO (Valašské Meziříčí)

Da Capo (České Budějovice)

Rolnička Praha – Doplňovací sbor

Da Capo (Rokycany)

Lilium (Litomyšl)

 

SOBOTA 25. 5.

10.00–12.00, 2. přehlídkový koncert (Koncertní síň Uničov, Haškova 217)

Music BoDo – starší oddělení (Olomouc)

Mezissimo (České Meziříčí)

Vrabčáci (Jablonec nad Nisou)

Studánka (Bystřice nad Pernštejnem)

Trallala (Český Těšín)

Modrásci (Litoměřice)

Motýlek (Vyškov)

 

14.00–15.00 (Koncertní síň Uničov, Haškova 217)

koncert hosta přehlídky: dětský pěvecký sbor Severáček (Liberec) pod vedením Silvie Pálkové

 

15.00–16.00 (Masarykovo náměstí)

v případě příznivého počasí – společné zpívání všech sborů, Dechový orchestr Haná

 

18.00–19.30, závěrečný koncert (Koncertní síň Uničov, Haškova 217)

vystoupí zde všechny zúčastněné sbory s jednou vybranou skladbou, předání diplomů a zvláštních ocenění

 

20.00, závěrečné posezení sbormistrů, program pro děti

 

NEDĚLE 26. 5.

dopoledne sbory odjíždějí domů

 

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.