Postupové přehlídky Českých vizí proběhnou online!

Vážení autoři, diváci, přátelé filmu,

v návaznosti na vývoj situace jsme přijali několik opatření, se kterými bychom Vás touto formou rádi seznámili. Letošní ročník Českých vizí zůstane zachován – nicméně se změnami. Děláme maximum proto, abychom v letošním roce takřka sedmdesátiletou tradici Celostátní přehlídky nepřerušili. Předem děkujeme za pochopení a spolupráci.

Novinky k průběhu postupových přehlídek Českých vizí:

1) Vzhledem k aktuální situaci jsme se rozhodli, že všech šest postupových přehlídek Českých vizí proběhne bez diváků. Projekce s diváky jsou zrušeny. Porotci rozhodnou o oceněních online. 

2) Pokud autoři udělí pořadatelům postupových přehlídek souhlas, budou přihlášené filmy dostupné online také pro diváky prostřednictvím filmového portálu filmdat.cz. 

3) Posouváme a sjednocujeme uzávěrky všech postupových kol na 30. duben. Porota o oceněních rozhodne do 21. května. Následně budou autoři informováni o výsledcích.

4) Po Velikonocích rozhodneme o termínu konání Celostátní přehlídky filmové tvorby České vize, která se bude s největší pravděpodobností přesouvat na podzim 2020. 

Novinky k průběhu nominačních přehlídek Malých vizí:

1) Nominační přehlídka Juniorfilm ve Dvoře Králové n. Labem byla posunuta z původního termínu 20. – 21. března na 12. – 13. června 2020. Porota rozhodne o nominacích na Malé vize s předstihem na přelomu dubna a května.

2) Detaily k průběhu nominační přehlídky Zlaté slunce zveřejníme v nadcházejících dnech.

Novinky k průběhu umělecké rezidence Mladé vize:

Výzva pro přihlašování do umělecké rezidence bude zveřejněna v průběhu června 2020.

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.