Sekce Mladé vize

Mladé vize jsou uměleckou rezidencí. Autoři a tvůrčí týmy se na ni hlásí se svými filmy, ale v průběhu rezidence je kladen důraz také na sérii dílen a seminářů napomáhajících vývoji dalších filmových projektů. Maximální délka přihlášených snímků je 30 minut.

Přihlášení projektů

  • Open Call: do 30. března 2021 bude vyhlášena výzva pro přihlašování projektů do umělecké rezidence. Každý autor či tvůrčí tandem bude muset zaslat referenční (realizovaný) filmový projekt a námět na projekt připravovaný. Z přihlášených projektů vyberou účastníky dramaturgové Českých vizí.
  • Přímá nominace Českých vizí: dalším okruhem účastníků budou filmaři, kteří své filmy přihlásili do jedné ze šesti postupových přehlídek Českých vizí. Dramaturgové Celostátní přehlídky mohou adresně oslovit vybrané autory s nabídkou účasti na umělecké rezidenci. Svou pozornost přitom budou soustředit zejména na začínající autory a tvůrce studentských filmů.

Chcete si přihlásit na uměleckou rezidenci Mladých vizí? Přihlášky otevíráme v březnu 2020. Dostupné budou online na www.ceskevize.cz.