World Voices World Voices 2014 World Voices 2014

foto: Petr Dyrc

zpět na hlavní stránku

Mimořádný koncert
k Roku české hudby

Již podruhé se sešli na týdenním pracovním soustředění zpěváci z dvaadvaceti zemí světa, aby společně nastudovali repertoár koncertu k Roku české hudby. Přes čtyřicet zpěvaček a zpěváků pod vedením sbormistrů Ewy Strusińské (Manchester) a Marka Valáška (Praha) provedli v sobotu 16. srpna 2014 Anežském klášteře náročný mimořádný koncert pořádaný NIPOS-ARTAMA k Roku české hudby. Koncert měl tři části: v první části vystoupil pražský chlapecký sbor ZUŠ Prahy 7 PUERI GAUDENTES (sbormistři Zdena Součková a Libor Sládek), po něm nastoupil pod vedením Marka Valáška WORLD VOICES s repertoárem českých autorů. V poslední části se s WORLD VOICES představila vynikající sbormistryně Ewa Strusińská s programem světových autorů.

Koncert uvedli svěžím programem „veselí chlapci“ Pueri gaudentes. Zaujali skladbou Zkouška na koncert, jejíž autorství je někdy připisováno Mozartovi. Šikovný malý sólista se dobře zhostil role dirigenta a spolehlivě dovedl sbor až do závěrečných taktů. Práce s dynamikou dominovala v Raichlově úpravě lidové písně Koukal na ni přes bednění (snad s až přehnaně vyráženými slovy), i v Moravském dvojzpěvu Holub na javoře v Janáčkově smíšené úpravě. Pochvalu zaslouží výborná artikulace a pozornost chlapců. Na závěr svého programu uvedli Pueri známou Berlinovu skladbu Puttin‘ on the Ritz, tentokráte s českým textem. Sbor spolehlivě doprovázeli klavíristka Denisa Nováková, kytarista Miloš Jodas, a Jan Vaniš na bicí.

Ve druhé části koncertu již nastoupil očekávaný Světový sbor. Oblíbený sbormistr spojených sborů Marek Valášek nastudoval s WORLD VOICES náročnou část koncertu – skladby českých autorů. Mladí zpěváci předvedli své pěvecké umění, když během pouhých pěti dnů špičkově zvládli místy technicky velice obtížný repertoár. Již první skladba – Tučapského Ne forte credas zaujala přesným nástupem ženského sboru. Výborná pozornost zpěváků dovolila uplatnit širokou škálu dynamiky. Zejména působivá byla zvučná sametová pianissima. Stejně působivé byly i dva madrigaly Bohuslava Martinů. Za zmínku stojí i velmi dobrá čeština v obou skladách. Škoda jen, že sbor neuvedl i druhou sloku v Bolavé hlavěnce. V Aj stupaj dominovalo krásné vyklenutí melodie a plastické tempové ztvárnění. Hezky se uplatnily i zdravé, čisté tenorové hlasy. Ebenovo Cantico delle creature je intonačně i rytmicky velice náročná skladba, kterou sbor ovšem spolehlivě zvládl. Zaujala hezky nesená melodie, zejména v barevných altech. Poté za osobní účasti autora Jiřího Temla zaznělo jeho Ave. Zajímavě pojatá skladba, uvedená tenory a ženským sborem. Pozoruhodný byl pečlivě vygradovaný závěr s nečekanou modulací a přechodem do zvučného závěrečného forte. Českou část koncertu pak uzavřela skladba Terpsichore Jana Nováka s rytmicky brilantní artikulací náročného textu. Marek Valášek ovládl sbor výborným dirigentským gestem, pro interprety perfektně srozumitelným i v rytmicky náročných pasážích.

Závěrečná část koncertu patřila výborné dirigentce Ewě Strusińské a skladbám světových autorů. Zdi Anežského kláštera se zachvěly při fortissimovém nástupu skladby Crucifixion Adolpha Hailstorka. Bez sebemenší forze buráceli World Voices téměř polovinu skladby, než se ve druhé části plasticky ztišili do znělého piána. Závěr, opět ve fortissimu, působil trochu jednotvárně. Cloudburst (Eric Whitacre) zazněl v zajímavě pojatém aranžmá s recitací a sólovými vstupy. Opět hezká dynamika, užití pohybu, nápaditý vstup klavíru. Závěr skladby přešel do netradičního zvuku (luskání prsty až do neslyšného pianissima). Velice náročnou Tormisovu Ringmängulaul začal sbor vsedě. Charismatická sbormistryně dovedla skladbu ve velice pestré dynamice až do efektního postupného odchodu celého sboru včetně doznění posledních tónů osamocené sólistky. Následovalo představení zúčastněných zpěváků se jmenovkami jednotlivých států. Muzikálové provedení závěrečných skladeb uzavřelo krásný koncert. Téměř zaplněný kostel sv. Františka v klášteře sv. Anežky české vestoje aplaudoval mimořádnému výkonu všech účinkujících. Posluchači odcházeli plni krásných dojmů z projevu mezinárodního pěveckého tělesa. Jen byla podle názoru některých zúčastněných škoda, že na závěr slavnostního koncertu nebyla vybrána jako vyžádaný přídavek skladba z tvorby českých autorů! Byla by to pocta Světového sboru k Roku české hudby!

Vladislav Souček