zpět na hlavní stránku

 

Minulost v přítomnosti

Praha, La Fabrika, 5. října 2014

Ozvěny tance v tvorbě M. Kabeláče, I. Loudové, a J. Krčka

Zpřítomnění prvků minulosti znamená, že je tu i dnes pro ně místo. Prožíváme je však tady a teď a dáváme jim podobu, která má pro nás smysl. Do přítomnosti se derou historické styly v hudbě, tanci i v oblečení, aby se staly součástí dnešního života. Lze tu nalézt folklor vysvlečený z líbivosti, ale může to být jen pouhá elementárnost lidové tvorby, která naplňuje hudbu a tanec přímočarostí, spontánností a přirozeným pudem. Je to jakási kulturní paměť, kterou máme sice uloženou v nevědomí, ale přesto ji společně sdílíme. Má však smysl jenom tehdy, když vychází z potřeb přítomnosti.

Uvedení skladeb tří českých autorů tedy není náhodné. Miloslav Kabeláč a jeho žáci Ivana Loudová a Jaroslav Krček mají logicky mnoho společného, přestože jde o vyhraněné tvůrčí osobnosti. Spojuje je mimo jiné vnímání minulosti, kterou do své soudobé tvorby pojali odlišným způsobem a v odlišné intenzitě, ať už jde o důraz na rytmickou zemitost či melodický tah obsažený v projevech spojených s tancem. S touto inspirací naložil každý po svém a zohlednil ji svým charakteristickým způsobem. Tanec ve své elementární podobě se však stal základním prvkem, který vystupuje z této hudby, aby se stal nositelem příběhů dnešního večera. Zdá se, že tradiční formy hudby a tance jsou tak stále součástí tvůrčí imaginace a dnešního kreativního myšlení…

 

Minulost v přítomnosti