Pocta české hudbě

Pocta české hudbě

Praha, Národní muzeum – České muzeum hudby
18. června 2014

NIPOS se prostřednictvím útvaru ARTAMA připojil k programu Ministerstva kultury Česká hudba 2014 cyklem koncertů, v nichž představí špičková neprofesionální tělesa z celé republiky a netradiční dramaturgické projekty.

Rok české hudby umožňuje více než v předchozích letech prezentovat českou hudební kulturu, která dalece přesahuje nejen středoevropský region, ale i kontinentální hranice. Podpora MK ČR umožňuje prezentaci řady vynikajících těles na koncertech pořádaných za odborné gesce NIPOS, které jsme souhrnně nazvali Hudba v nás. Tomuto záměru odpovídá i dramaturgie koncertů zahrnující díla B. Smetany, A. Dvořáka, B. Martinů, L. Janáčka a významných autorů 2. poloviny 20. století.

V první polovině roku uvádíme za partnerství Českého muzea hudby první dva koncerty z celého cyklu.

Zahajovací koncert Pocta české hudbě se konal 18.6.2014 v 19.30 v Muzeu české hudby v Praze 1, Karmelitské ulici č. 2. K účinkování byly vybrány známé komorní orchestry, které mají na svém kontě množství úspěchů nejen u nás, ale i v zahraničí. Jejich interpretační úroveň stírá pomyslný rozdíl poměřovaný s profesionály.

zpět na hlavní stránku

 

První polovina koncertu patřila Komornímu orchestru Dvořákova kraje, který od svého založení v roce 1976 v Kralupech nad Vltavou pracuje dodnes pod vedením pedagoga Pražské konzervatoře a také dlouholetého člena České filharmonie Václava Mazáčka. Pro tento koncert připravil a se souborem nastudoval Orchestrální kvartet F dur Carla Stamitze a Cikánské melodie Antonína Dvořáka. V pěveckém partu jsme měli možnost slyšet profesionální pěvkyni Ivanu Portlovou, která za velmi citlivého orchestrálního doprovodu přednesla Dvořákovy písně s hlubokou vroucností. Byl to velmi dobře zvolený úvodní program. Posluchače přesvědčil, že pověst o kvalitě orchestru nelhala.

Ve druhé polovině večera se představil Komorní sbor a orchestr Piccolo coro a Piccola orchestra Praha. Podobně jako u předchozího souboru ho v roce 1996 založil a dodnes vede profesionální dirigent Marek Valášek, který svou pozornost upřel na provozování vokálně-instrumentálních děl. Řadu let úspěšně spolupracuje s profesionálními sbory a orchestry, hostoval v litevském Vilniusu a japonském Kjótu. Získal prestižní ceny jako dirigent i sbormistr. Je pedagogem na Pražské konzervatoři a Pedagogické fakultě UK a od roku 2011 zde vede oddělení sbormistrovství.

Mnoho sil však věnuje neprofesionálnímu souboru. Absolvoval s ním již stovky vystoupení a natočil čtyři CD s duchovní tématikou. Pod jeho vedením si soubor na konto dosavadních značných úspěchů připsal další mimořádný úspěch a to v roce 2011: hlavní cenu Festivalu sborového umění v Jihlavě. Vzápětí získal v náročné sborové soutěži v rakouském Spittalu první cenu v hlavní kategorii a třetí cenu v kategorii folklorní. Navíc ještě dostal zvláštní cenu poroty za interpretaci soudobé skladby.

Na zahajovací koncert soubor připravil skutečně zajímavý výběr z děl soudobých českých autorů. Zazněly sborové skladby Jana Bernátka, Petra Ebena, Zdeňka Lukáše, Klementa Slavického, Arnošta Košťála, Jana Nováka. Orchestr uvedl Odarum concentus pro smyčce Jana Nováka. Na závěr koncertu zazněla skladba Jana Hanuše pro sbor s doprovodem orchestru Píseň bratra slunce, op. 100. Skladby této oblasti jsou pověstné svou náročností zejména na intonaci.

Koncert provázel zasvěceným slovem prof. Ivan Štraus, který má mimořádný dar zaujmout posluchače. Není to jen znalostí hudební historie, ale čerpá své poznatky ze zkušeností aktivního muzikanta, který interpretoval řadu skladeb uvedených autorů. Vtipnými poznámkami neváhal okořenit sdělovaný obsah. Je to všestranný a obětavý pedagog, kterých je velmi třeba.

Celý koncert natáčel pro Český rozhlas doc. Tomáš Zikmund. Záznam z něj bude možno konfrontovat s prožitkem ze zdařilého večera, který naplnil poslání vyjádřené v jeho názvu - Pocta české hudbě. V každém případě patří dík všem, kteří tuto slavnostní a krásnou akci umožnili, připravili a podíleli se na jejím úspěchu.

Statistika: 68 účinkujících, 90 posluchačů

Soňa Hanzalová