Česká hudba v proměnách času Česká hudba v proměnách času Česká hudba v proměnách času

zpět na hlavní stránku

Česká hudba v proměnách času

Hudba v nás,
cyklus koncertů k Roku české hudby 2014

Praha, Národní muzeum – České muzeum hudby, 6. listopadu 2014

V pořadí 6. koncert cyklu koncertů k Roku české hudby Hudba v nás s názvem Česká hudba v proměnách času se konal 6. listopadu 2014 v 19.30 hod. v Českém muzeu hudby, Karmelitská 2, Praha 1.

Program tohoto koncertu byl sestaven výhradně z děl českých autorů. Na malé ploše se pořadatelé pokusili o vytvoření obrazu české hudby v průběhu uplynulých tří století. Aby postihli rozmanitost a mnohotvárnost hudby českých autorů, byla do programu zařazena díla několika žánrů. Program začíná skladbou vrcholného baroka, kterou reprezentuje tvorba B.M. Černohorského, odkazuje na působení českých hudebníků na evropských šlechtických dvorech v době klasicistní a přes tvorbu B. Smetany a L. Janáčka se vrací do současnosti dílem J. Laburdy, který se osobně zúčastnil koncertu.

Průvodním slovem velmi zasvěceně provázel ing. Josef Vojtíšek, člen Emauzského orchestru Praha.

Koncert zahájil Smyčcový orchestr Musica Academica Praha, který je nositelem více než čtyřicetileté tradice odvozené od činnosti Brixiho akademického souboru, který od roku 1966 vedl dirigent Jiří Portych. Od roku 2005 pracuje pod vedením Jana Popelky, který se stal nejen stálým dirigentem, ale zároveň i dramaturgem tělesa.

Emauzský sbor a orchestr působí od roku 1990 při Emauzském opatství v Praze pod vedením dirigenta Tomáše Čechala a sbormistryně Marie Matějkové. Jako sólistky na flétnu se představily Magdalena Bílková Tůmová, um. vedoucí flétnového souboru SYRINX Praha a její žákyně Martina Přikrylová. Pěvecké sólo patřilo Janě Ehrenbergerové (alt), sólo na kontrafagot Lubošovi Faitovi.

V programu zazněly skladby Bohuslava Matěje Černohorského, Antonína Stamice, Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka a Jiřího Laburdy.

Statistika:
126 platících návštěvníků, 56 hostů, 39 účinkujících, vstupné 50,- Kč

Soňa Hanzalová
listopad 2014