Propozice z roku 2019

Aktuální propozice pro rok 2020 zde budou zveřejněny během listopadu. 

 

 

29. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

24.–26. května 2019, Uničov

Z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Městské kulturní zařízení Uničov.

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Smyslem přehlídky není soutěž mezi dětskými sbory, ale vytvoření příležitostí pro vzájemnou inspiraci a předávání zkušeností. Měla by být povzbuzením pro sbormistry a příjemnou sváteční událostí pro děti. Celostátní přehlídka bude mít výrazně pracovní charakter a bude koncipována jako výběr nejzajímavějších vystoupení ze všech krajů ČR.

I když přehlídka klade důraz na školní sbory, jejím záměrem je umožnit rovněž setkání širšího spektra dětských pěveckých sborů, tj. např. sborů ZUŠ, DDM, přípravných oddělení koncertních sborů apod.

Stejně jako v minulých letech budou celostátní přehlídce školních dětských pěveckých sborů předcházet postupové přehlídky krajské, popřípadě oblastní.

Součástí krajských a oblastních postupových přehlídek i celostátní přehlídky je beseda s lektorským sborem, resp. porotou, spojená s rozborem jednotlivých vystoupení.

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přihlásit se mohou sbory ze ZŠ, gymnázií, ZUŠ, DDM, SVČ, přípravná oddělení výběrových koncertních dětských sborů apod. Jednotlivé sbory se hlásí do jedné ze tří kategorií, z nichž každá se dělí na dvě věkové skupiny:

I. kategorie – sbory z jedné ZŠ nebo odpovídajících ročníků nižšího gymnázia:

A – složené z dětí do 5. třídy včetně, s možností 25 % žáků 6. třídy

B – složené z dětí do 9. třídy včetně, s možností 25 % stálých členů sboru do 18. roku věku

 

II. kategorie – sbory ze ZŠ nebo gymnázií s rozšířenou výukou hudební výchovy, sbory ze ZUŠ, sbory z více ZŠ, z DDM apod.:

A – složené z dětí do 5. třídy včetně, s možností 25 % žáků 6. třídy

B – složené z dětí do 9. třídy včetně, s možností 25 % stálých členů sboru do 18. roku věku

 

III. kategorie (nesoutěžní) – sbory ze ZŠ nebo gymnázií, ze ZŠ nebo gymnázií s rozšířenou výukou hudební výchovy, sbory ze ZUŠ, sbory z více ZŠ, z DDM, CVČ, sbory s dětmi předškolního věku či sbory, které sdružují zpěváky v širším věkovém spektru. Sbory, které se účastní této kategorie, mohou získat zvláštní ocenění za to, čím na přehlídce nejvíce zaujaly.

Pro sbory I. a II. kategorie platí jako povinná skladba jedna lidová píseň (česká, moravská, slezská nebo slovenská) a jedna skladba a cappella. Sbor může zazpívat lidovou píseň s libovolným doprovodem nástrojů a jinou skladbu a cappella, nebo rovnou lidovou píseň a cappella.

Přehlídkový program může trvat maximálně 10 minut čistého času. V případě, že sbor nesplní věkové a programové podmínky propozic, nemůže být hodnocen.

Každý sbor se může zúčastnit pouze jedné postupové přehlídky, nejlépe v kraji, kam přísluší podle místa svého působení. Účast na postupové přehlídce v jiném kraji je možná jen po dohodě s jejím pořadatelem. Sbor, který se účastní postupové přehlídky v jiném kraji, může být hodnocen, nemá však nárok na postup do celostátní přehlídky. Počet členů jednoho sboru není pro účast v rámci postupových přehlídek omezen. Pro celostátní přehlídku může pořadatel v případě potřeby z ekonomických a organizačních důvodů počet členů omezit.

Účastník delegovaný do celostátní přehlídky v předchozím roce se krajské postupové přehlídky účastní bez nároku na postup, může být ale ve své kategorii hodnocen. Celostátní přehlídka není určena sborům, které byly oceněny zlatým pásmem v posledním ročníku Celostátní soutěže dětských pěveckých sborů Porta Musicae v Novém Jičíně (nevztahuje se na jejich přípravná oddělení), případně byly v posledních čtyřech letech oceněny na prestižních mezinárodních festivalech a soutěžích, protože tyto sbory již prokázaly svou vysokou reprezentační úroveň.

Výše uvedené sbory se krajské postupové přehlídky účastnit mohou, včetně hodnocení, ale bez nároku na postup.

Seznam oceněných sborů je zveřejněn na webových stránkách www.artama.cz.

Kromě přehlídkového programu mohou zúčastněné sbory nastudovat jednu píseň podle doporučení pořadatele, kterou si na závěr přehlídky společně zazpívají. Notový materiál zajistí pořadatel příslušné přehlídky. Tato společná skladba nemusí být součástí programu, s nímž se sbor uchází o postup do celostátní přehlídky.

 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Celostátní přehlídce předcházejí postupové přehlídky v krajích. Zájemci o účast vyplní jednotnou elektronickou přihlášku a přihlásí se na postupovou přehlídku do příslušného kraje. Sbormistr pořadateli prokáže, že věk členů sboru odpovídá zařazení do příslušné kategorie.

Pokud se v kraji uskuteční oblastní přehlídky, není počet účastníků delegovaných z oblastních přehlídek do krajských postupových přehlídek striktně stanoven a určuje jej pořadatel krajské postupové přehlídky ve spolupráci s pořadateli oblastních přehlídek. Krajské postupové přehlídky se uskuteční v březnu a v dubnu 2019 (nejzazší termín uspořádání krajského kola je 25. dubna 2019). Výsledky sdělí pořadatelé krajských přehlídek odborné pracovnici pro dětské pěvecké sbory v NIPOS-ARTAMA do 1. května 2019 na e-mailovou adresu: kralova@nipos-mk.cz nebo NIPOS-ARTAMA, k rukám M. Králové, P. O. BOX 12 / Fűgnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, 778 702 491.

 

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Vystoupení sborů hodnotí poroty sestavené pořadateli jednotlivých postupových přehlídek. Nejméně jedním členem těchto porot je jmenován odborný pracovník NIPOS-ARTAMA nebo člen odborné rady NIPOS-ARTAMA pro dětský sborový zpěv. Na postupových přehlídkách mohou být sbory oceněny zlatým, stříbrným nebo bronzovým pásmem. Jednotlivé kategorie jsou hodnoceny odděleně.

Z krajské postupové přehlídky vybere porota vždy jeden sbor na celostátní přehlídku. V odůvodněných případech může doporučit ještě druhý sbor z jiné kategorie. Porota přitom stanoví, který z navrhovaných sborů má pro účast v celostátní přehlídce přednost. Definitivní výběr účastníků celostátní přehlídky provede programová rada do 1. května 2019. Programovou radu jmenuje NIPOS-ARTAMA a je tvořena členy odborné rady pro dětský sborový zpěv.

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána. Nelze předpokládat úhradu všech nákladů spojených s účastí sboru na přehlídce.

 

zpracovala Michaela Králová NIPOS-ARTAMA, listopad 2018

 

Postupové přehlídky 2019

STŘEDOČESKÝ KRAJ A HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Praha, 7. dubna 2019 

Kontakt: Michaela Králová, NIPOS-ARTAMA, Fügnerovo náměstí 5, P. O. Box 12, 120 21, Praha 2

tel.: 778 702 491, e-mail: kralova@nipos-mk.cz

Uzávěrka přihlášek do 7. března 2019

 

JIHOČESKÝ KRAJ

Strakonice, 26. března 2019

Kontakt: Dana Skoupilová, Městské kulturní středisko Strakonice

tel.: 602 106 130, e-mail: dana.skoupilova@meks-st.cz

Uzávěrka přihlášek 8. března 2019

 

PLZEŇSKÝ KRAJ

Rokycany, 3. dubna 2019 (současně s přehlídkou středoškolských pěveckých sborů)

Kontakt: Alena Vimrová, ZUŠ Rokycany, Jiráskova 181, 337 01 Rokycany, tel.: 371 724 761, e-mail: a.vimrova@centrum.cz

Uzávěrka přihlášek 8. března 2019

 

ÚSTECKÝ KRAJ

Litoměřice, 5. dubna 2019 (současně s přehlídkou středoškolských pěveckých sborů)

Kontakt: Václav Hanč, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, 412 01 Litoměřice

tel.: 416 735 797, 731 106 347, e-mail: vaclav.hanc@skolabn.cz

Uzávěrka přihlášek 1. března 2019

 

LIBERECKÝ KRAJ

Jablonec nad Nisou, 9. dubna 2019

Kontakt: Pavel Žur, Kruh přátel DPS Vrabčáci, z. s., ZŠ Mozartova 24, Jablonec nad Nisou 466 04

e-mail: pavelzur@seznam.cz, mrklasova@divadlojablonec.cz

Uzávěrka přihlášek 20. března 2019

 

KARLOVARSKÝ KRAJ

Sokolov, 16. března 2019 (současně s přehlídkou středoškolských pěveckých sborů)

Kontakt: Andrea Plachá, Odboje 1045, 356 01 Sokolov tel.: 604 826 956, e-mail: andrea.placha@seznam.cz

Uzávěrka přihlášek 28. února 2019

 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Hradec Králové, 16. dubna 2019 (současně s přehlídkou středoškolských pěveckých sborů)

Kontakt: Andrea Moličová, IMPULS Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit, Tomkova 139, 500 02 Hradec Králové tel.: 723 627 790, e-mail: divadlo@impulshk.cz, www.impulshk.cz

Uzávěrka přihlášek 8. března 2019

 

PARDUBICKÝ KRAJ

Chrudim, 8.–9. dubna 2019

Gabriela Beranová, Chrudimská beseda, Městské kulturní středisko, Široká 85, 537 01 Chrudim

tel.: 469 660 665, e-mail: beranova@chbeseda.cz

Uzávěrka přihlášek 10. března 2019

 

KRAJ VYSOČINA

Bystřice nad Pernštejnem, 21. března 2019 (současně s přehlídkou středoškolských pěveckých sborů)

Kontakt: Inka Pospíšilová, ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 1300, 593 01 Bystřice n. P.

tel.: 605 580 901, e-mail: inkaposp@seznam.cz

Uzávěrka přihlášek 21. února 2019

 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Brno, 4. dubna 2019 (současně s přehlídkou středoškolských pěveckých sborů)

Kontakt: Marie Řídká, Banskobystrická 663/153, 621 00 Brno

tel.: 602 567 443, kppjmk@seznam.cz, www.kppjmk.cz

Uzávěrka přihlášek 22. března 2019

 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Orlová-Lutyně, 4.–5. dubna 2019

Kontakt: Pavla Bjalončíková, ZŠ K. Dvořáčka 1230, 735 14 Orlová-Lutyně

tel.: 737 739 493, e-mail: bjaloncikova.p@volny.cz

Uzávěrka přihlášek 10. března 2019 

 

OLOMOUCKÝ KRAJ

Uničov, 24. dubna 2019 (současně s přehlídkou středoškolských pěveckých sborů)

Kontakt: Gabriela Outratová, Městské kulturní zařízení Uničov, Moravské nám. 1143, 783 91 Uničov
tel.: 585 054 060, 730 524 799, e-mail: outratova@mkzunicov.cz

informace: www.mkzunicov.cz

Uzávěrka přihlášek 31. března 2019

 

ZLÍNSKÝ KRAJ

Chropyně, 9. dubna 2019

Kontakt: Miroslav Uhlíř
tel.: 736 765 635, e-mail: mi.uhlir@seznam.cz

Uzávěrka přihlášek 17. března 2019

 

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.