Přihláška – distanční účast

Přihláška zde bude brzy zveřejněna.

Sbory zašlou krátké video (upřednostňujeme záznam z koncertu/vystoupení/video ze zkušebny apod., kde děti zpívají společně, a který vznikl nejdříve v květnu 2021, či ho pro tuto příležitost vytvoří a zašlou společně s přihláškou do 19. 11. 2021 (video zasílejte přes www.uschovna.cz na e-mail kralova@nipos.cz). Doporučená délka videa: 2-4 minuty. Video může obsahovat pozdrav či krátké sdělení ostatním sborům/posluchačům. Zasílejte prosím videa natočená na šířku, minimálně v rozlišení Full HD (1920×1080 px)při natáčení doporučujeme zajistit dobré osvětlení a použít stativ či stabilizátor obrazu. Společný záznam bude vysílán online v neděli 19. 12. 2021 ve večerních hodinách (čas a bližší informace ohledně vysílání budou upřesněny). V případě překročení možné časové kapacity pro online vysílání si pořadatel vyhrazuje právo výběru videí.

Možnost distanční účasti je otevřená všem dětským sborům. Prezenční a distanční účast na přehlídce se navzájem nevylučují (budou však upřednostněny sbory, které letos nevystoupí v celostátním kole v Uničově 19. – 21. 11.).