Propozice

13. celostátní soutěž dětských pěveckých sborů

17. – 19. listopadu 2022, Liberec

 

Z pověření Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Kruh přátel Severáčku, z. s.

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je koncipována podle mezinárodních pravidel. Umožňuje setkání a vzájemné porovnání předních českých sborů, je orientována i na sbory umístěné ve zlatém pásmu v minulých ročnících Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů a minulých ročníků Porta musicae. Nepočítá se s účastí špičkových sborů, laureátů domácích i zahraničních soutěží se stabilně vysokou interpretační úrovní.

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přihlásit se může každý dětský sbor působící v ČR, který splní podmínky soutěžního programu a věkové hranice. Pod pojmem dětský sbor se pro obě kategorie rozumí takový, který vystupuje v obsazení soprán a alt. Předběžnou přihlášku s uvedením přesného názvu a adresy sboru je třeba zaslat do 15. května 2022.

Protože je počet zúčastněných sborů z organizačních i finančních důvodů limitován, vyhrazují si pořadatelé právo v případě, že počet přihlášených sborů bude vyšší než patnáct, pro další přihlášené sbory připravit pořadník. Potvrzení o přijetí do soutěže obdrží sbory nejpozději do 31. května 2022.

 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Soutěžní kategorie

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií. Účast sboru v obou kategoriích není vyloučena (za předpokladu zvolení rozdílného soutěžního programu).

I. kategorie / mladší sbory – v této kategorii mohou soutěžit sbory, jejichž členové byli narozeni po 19. 11. 2006 (jejich věk je tedy do 15 let včetně). Počet soutěžících je maximálně 45 dětí (celkový počet včetně sbormistra a doprovodu maximálně 50 osob), minimálně 15 dětí. Sbormistr je povinen doložit jmenný seznam sboristů obsahující jejich data narození.

II. kategorie / starší sbory – v této kategorii mohou soutěžit sbory, jejichž členové byli narozeni po 19. 11. 2002 (jejich věk je tedy do 19 let včetně). Počet soutěžících je maximálně 45 dětí (celkový počet včetně sbormistra a doprovodu maximálně 50 osob), minimálně 15 dětí. Sbormistr je povinen doložit jmenný seznam sboristů obsahující jejich data narození.

 

Soutěžní program

Soutěžní program nesmí přesáhnout 12 minut čistého času. V něm je třeba provést i povinnou část programu. Ostatní skladby do uvedeného časového limitu si sbor určuje libovolně. Pokud sbor překročí časový limit, porota ukončí jeho vystoupení.

 

Povinná část programu:

I. kategorie / mladší sbory:

lidová píseň (česká, moravská, slezská nebo slovenská) a jedna skladba a cappella. Sbor může zazpívat lidovou píseň s libovolným doprovodem nástrojů a jinou skladbu a cappella, nebo rovnou lidovou píseň a cappella.

Dle uvážení sbormistra lze do soutěžního programu zařadit některou/některé z těchto skladeb:

 • skladbu/skladby z cyklu Sedm písniček jako rybiček od Miroslava Raichla (části cyklu: Píšťalka, Kolovrátek, Hřiby, Vlaštovky, Slunečnice, Tam v dálkách, Mlýnek)
 • skladbu/skladby autorů, kteří mají v letošním roce 100. výročí narození: Otmar Mácha (1922–2006), Ilja Hurník (1922–2013)

(skladby jsou k dispozici v Knihovně NIPOS)

 

II. kategorie / starší sbory:

lidová píseň (česká, moravská, slezská nebo slovenská) a jedna skladba a cappella. Sbor může zazpívat lidovou píseň s libovolným doprovodem nástrojů a jinou skladbu a cappella, nebo rovnou lidovou píseň a cappella.

Dle uvážení sbormistra lze do soutěžního programu zařadit některou/některé z těchto skladeb:

 • Sixt Dietrich: Et vos pueruli
 • Petr Eben: Dívča, dívča, laštovička (z cyklu O vlaštovkách a dívkách)
 • Petr Eben: Ta naša lavečka (z cyklu O vlaštovkách a dívkách)
 • Petr Eben: Svítání (z cyklu O vlaštovkách a dívkách)
 • Bohuslav Martinů: Metu, metu (z cyklu Dětské hádanky)
 • Xabier Sarasola: Pater noster
 • Martin Neill: Jubilate Domino (vítězná skladba skladatelské soutěže Opus ignotum 2019, kategorie A3) – tuto skladbu vám můžeme poslat e-mailem
 • Doris Claudia Mandel: Musica artium optima est (vítězná skladba skladatelské soutěže Opus ignotum 2021, kategorie A3) – tuto skladbu vám můžeme poslat e-mailem
 • skladbu/skladby autorů, kteří mají v letošním roce 100. výročí narození: Otmar Mácha (1922–2006), Ilja Hurník (1922–2013)

(skladby jsou k dispozici v Knihovně NIPOS)

 

IV. HODNOCENÍ

Vystoupení sborů hodnotí nejméně pětičlenná porota, kterou jmenuje NIPOS-ARTAMA. Hodnocení je pásmové – sbory budou podle průměru udělených bodů zařazeny do zlatého, stříbrného a bronzového pásma, bronzové pásmo od 14 bodů, stříbrné od 18 a zlaté od 22 bodů, maximální počet bodů je 25. Porota může udělit zvláštní ceny (např. za dramaturgii soutěžního vystoupení, hlasovou kulturu, dirigentský výkon apod.). Bodové hodnocení bude sbormistrům k dispozici. Porota při hodnocení soutěžících přihlíží k technickému provedení programu (intonace, rytmus, hlasová kultura), k interpretačnímu provedení skladeb (využití výrazových prostředků, frázování apod.), k dramaturgii a stylové rozmanitosti soutěžního vystoupení a k celkovému uměleckému dojmu.

Součástí soutěže je celostátní rozborový seminář pro sbormistry dětských pěveckých sborů.

 

V. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

V případě ekonomických potíží či nepříznivé epidemické situace může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

 

 

 

 

 

Feedback