Propozice

Vážené sbormistryně, vážení sbormistři,

vzhledem k aktuální situaci jsme se rozhodli, ačkoli velice neradi, Celostátní soutěž dětských pěveckých sborů PORTA MUSICAE 2020 v Novém Jičíně zrušit.

Toto konečné rozhodnutí jsme učinili po středečním usnesení vlády (30. 9.), které pro obor sborového zpěvu bylo opravdu zlomové. Nedokážeme předpokládat, jaký bude mít tato situace další vývoj a od kdy se budou moci děti ve sborech opět scházet. Neradi bychom vás nechávali i nadále v nejistotě a nejspíše i plané naději. 

Současná situace sborovému zpívání bohužel opravdu nepřeje a my doufáme, že to nebude mít až tak dlouhého trvání, a že se s vámi všemi budeme moci opět brzy setkávat.

Omlouváme se všem za způsobené komplikace.

 

PORTA MUSICAE

XIII. celostátní soutěž dětských pěveckých sborů

13.–15. listopadu 2020, Nový Jičín

Z pověření Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Sdružení přátel sboru Ondrášek z Nového Jičína.

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je koncipována podle mezinárodních pravidel. Umožňuje setkání a vzájemné porovnání předních českých sborů, je orientována i na sbory umístěné ve zlatém pásmu v minulých ročnících celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů a minulých ročníků Porta Musicae. Nepočítá se s účastí špičkových sborů, laureátů domácích i zahraničních soutěží se stabilně vysokou interpretační úrovní.

Letos bude výjimečně zařazena i kategorie nesoutěžní, ve které vystoupí 3 sbory vybrané na podzimních Postupových přehlídkách školních dětských pěveckých sborů.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Do soutěžní kategorie se může přihlásit se může každý dětský sbor působící v ČR, který splní podmínky soutěžního programu a věkové hranice. Pod pojmem dětský sbor se pro obě kategorie rozumí takový, který vystupuje v obsazení soprán a alt. Termín zaslání přihlášky je vzhledem k současné situaci posunut na 15. září 2020. Název sboru, jméno sbormistra a soutěžní kategorii prosím zašlete na adresu: kralova@nipos.cz.

Protože je počet zúčastněných sborů z organizačních i finančních důvodů limitován, vyhrazují si pořadatelé právo v případě, že počet přihlášených sborů bude vyšší než osmnáct, pro další přihlášené sbory připravit pořadník. 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Soutěžní kategorie

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií, sbory se mohou přihlásit pouze do jedné z nich.

I. kategorie / mladší sbory – v této kategorii mohou soutěžit sbory, jejichž členové byli narozeni po 13. 11. 2004 (jejich věk je tedy do 15 let včetně). Počet soutěžících je maximálně 45 dětí (celkový počet včetně sbormistra a doprovodu maximálně 50 osob), minimálně 20 dětí. Sbormistr je povinen doložit jmenný seznam sboristů obsahující jejich data narození.

II. kategorie / starší sbory – v této kategorii mohou soutěžit sbory, jejichž členové byli narozeni po 13. 11. 2000 (jejich věk je tedy do 19 let včetně). Počet soutěžících je maximálně 45 dětí (celkový počet včetně sbormistra a doprovodu maximálně 50 osob), minimálně 20 dětí. Sbormistr je povinen doložit jmenný seznam sboristů obsahující jejich data narození.

Soutěžní program

Soutěžní program nesmí přesáhnout 12 minut čistého času. V něm je třeba provést i povinnou část programu. Ostatní skladby do uvedeného časového limitu si sbor určuje libovolně. Pokud sbor překročí časový limit, porota ukončí jeho vystoupení.

Povinná část programu:

I. kategorie / mladší sbory:

lidová píseň (česká, moravská, slezská nebo slovenská) a jedna skladba a cappella. Sbor může zazpívat lidovou píseň s libovolným doprovodem nástrojů a jinou skladbu a cappella, nebo rovnou lidovou píseň a cappella.

Dle uvážení sbormistra lze do soutěžního programu zařadit skladbu/skladby z cyklu Sedm písniček jako rybiček od Miroslava Raichla (části cyklu: Píšťalka, Kolovrátek, Hřiby, Vlaštovky, Slunečnice, Tam v dálkách, Mlýnek).

II. kategorie / starší sbory:

lidová píseň (česká, moravská, slezská nebo slovenská) a jedna skladba a cappella. Sbor může zazpívat lidovou píseň s libovolným doprovodem nástrojů a jinou skladbu a cappella, nebo rovnou lidovou píseň a cappella.

Dle uvážení sbormistra lze do soutěžního programu zařadit některou/některé z těchto skladeb:
Sixt Dietrich: Et vos pueruli
Petr Eben: Dívča, dívča (z cyklu O vlaštovkách a dívkách)
Petr Eben: Ta naša lavečka (z cyklu O vlaštovkách a dívkách)
Petr Eben: Svítání (z cyklu O vlaštovkách a dívkách)
Ilja Hurník: Slavíček (z cyklu Červnová noc)
Bohuslav Martinů: Dětské hádanky (z cyklu Písničky pro dětský sbor)
Xabier Sarasola: Pater noster

Nesoutěžní kategorie

Letos bude výjimečně zařazena i kategorie nesoutěžní. V této kategorii vystoupí sbory vybrané na podzimních Postupových přehlídkách školních dětských pěveckých sborů.

IV. HODNOCENÍ

Vystoupení sborů hodnotí nejméně pětičlenná porota, kterou jmenuje NIPOS-ARTAMA. Hodnocení je pásmové – sbory budou podle průměru udělených bodů zařazeny do zlatého, stříbrného a bronzového pásma, bronzové pásmo od 14 bodů, stříbrné od 18 a zlaté od 22 bodů, maximální počet bodů je 25. Sbory mohou navíc získat zvláštní ocenění (např. za hlasovou kulturu, dirigentský výkon, apod.). Bodové hodnocení bude sbormistrům k dispozici. Porota při hodnocení soutěžících přihlíží k technickému provedení programu (intonace, rytmus, hlasová kultura), k interpretačnímu provedení skladeb (využití výrazových prostředků, frázování apod.), k dramaturgii a stylové rozmanitosti soutěžního vystoupení a k celkovému uměleckému dojmu. 

Sbory v nesoutěžní kategorii získají zvláštní ocenění za to, čím na přehlídce nejvíce zaujaly. Stejně jako soutěžním sborům jim bude poskytnuta zpětná vazba při rozborovém semináři s porotou.

Součástí soutěže je celostátní Seminář Klubu sbormistrů určený zejména sbormistrům dětských pěveckých sborů. Lektorem letošního semináře bude sbormistr Zbyněk Mokrejš. Více informací bude zveřejněno na www.nipos.cz (v sekci Klub sbormistrů).

V. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

 

Kontakt:

Michaela Králová, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21, Praha 2, tel.: 221 507 977, 778 702 491, kralova@nipos.cz