KAM > Pomozte nám zjistit, jaká je situace v dobrovolnictví v kultuře!

Pomozte nám zjistit, jaká je situace v dobrovolnictví v kultuře!

Vážené dobrovolnice a dobrovolníci v kultuře,

dovolujeme si touto cestou oslovit ty z vás, kteří v rámci své organizace aktivně spolupracují s dobrovolníky či sami jako dobrovolníci v oblasti kultury působí. V současné době pracuje útvar KaM NIPOS na analýze funkčnosti materiálu Metodické doporučení Ministerstva kultury ČR pro dobrovolnictví v kultuře a umění, který je výsledkem aktivit neformální pracovní skupiny Dobrovolnictví v kultuře, ustanovené v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011. Materiál naleznete ke stažení zde: http://www.nipos-mk.cz/?p=18160. Naším záměrem je, aby bylo Metodické doporučení využíváno v praxi a napomáhalo tak dalšímu rozvoji dobrovolnictví v kultuře, proto jsme se rozhodli tento materiál aktualizovat i vzhledem ke změnám souvisejícím s novým občanským zákoníkem.

Vás si dovolujeme požádat o případné návrhy na aktualizaci materiálu v oblasti kultury, v níž působíte Vy či Vaše organizace (muzea a galerie, knihovny, scénická umění, kulturní dědictví, produkční činnosti). Dále Vás prosíme o připomínky k obecné části materiálu (s. 4 – 14).

Vaše nápady a postřehy z praxe, prosím, zasílejte na emailovou adresu vodnanska@nipos-mk.cz. Za spolupráci předem děkujeme!!!

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.