Podzimní seminář v Novém Jičíně 2020

Podzimní víkendový seminář Klubu sbormistrů pořádá NIPOS-ARTAMA v rámci 13. celostátní soutěže dětských pěveckých sborů PORTA MUSICAE 2020 ve spolupráci s pořadateli přehlídky: Sdružení přátel sboru Ondrášek, z. s.

Seminář je určený především pro sbormistry dětských pěveckých sborů a je součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny všem zájemcům z řad začínajících i zkušených sbormistrů.

Lektorem semináře bude sbormistr ZBYNĚK MOKREJŠ, který se bude zabývat především metodikou práce s dětským pěveckým sborem (více informací o lektorovi najdete níže). Seminaristé budou mít také možnost poslechnout si přehlídkové koncerty i soutěžní vystoupení sborů jakožto stínová porota a zúčastnit se rozborového semináře s porotci.

Seminář má akreditaci MŠMT č. 29060/2017-1-1149.
Všichni účastníci, kteří se zúčastní celého semináře, obdrží osvědčení o absolvování.

Předpokládaný účastnický poplatek zahrnující kurzovné, stravování a ubytování: 1 200  Kč (přesná výše částky i bližší informace ohledně stravování a ubytování budou upřesněny počátkem září).

 

Přihláška bude počátkem září zveřejněna zde (uzávěrka 13. října 2020)

 

Předběžný harmonogram (bude upřesněn ve druhé půlce září):

všechny koncerty i seminář se uskuteční v Beskydském divadle

Pátek 13. 11.

zahajovací koncert (cca 18.30 – 20.00) – Ondrášek Nový Jičín a Cantica laetitia Zlín

setkání účastníků Klubu sbormistrů, setkání se členy poroty

Sobota 14. 11.

soutěžní vystoupení sborů i sborů v nesoutěžní kategorii (dopoledne i odpoledne)

seminář Klubu sbormistrů (dopoledne i odpoledne, lektor: Zbyněk Mokrejš)

večerní závěrečný koncert všech zúčastněných sborů

Neděle 15. 11.

dopoledne – společný zpěv sborů na Masarykově náměstí

Zbyněk Mokrejš

Mgr. ZBYNĚK MOKREJŠ je sbormistrem dětského pěveckého sboru Canto a jeho druhého přípravného oddělení Rarášci, působících při ZUŠ Náchod. „Všechno začalo krásně zpívající babičkou, u které jsem často pobýval, pokračovalo hrou na housle, kterou mě za podpory mé maminky od 5 let v Opočně provázel skvělý kantor Karel Růžička, či studiem pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, kde mě velmi ovlivnil prof. Jiří Skopal. V rámci studií jsem měl možnost strávit tři roky v chlapecké sboru Boni Pueri, kde jsem si asi nejvíce užil více než 30 provedení nádherných Matoušových pašijí J. S. Bacha. Stará hudba je má velká láska, třeba takový J. D. Zelenka! Po studiích jsem nastoupil na Základní školu v Českém Meziříčí a hned po půl roce působení jsem zde založil a po 14 let vedl, dětský pěvecký sbor Mezissimo. Nyní působím již třináctým rokem jako ředitel a sbormistr na ZUŠ Náchod. Zde vedu dvě ze tří sborových oddělení, prostřední Rarášky a koncertní Canto a vězte, že z ředitelny se vždy náramně těším ke svým milým a skvělým sboristům. Motto: Snažím se vést sbor tak, aby sboristi cítili, že ten sbor není můj ani jejich, ale náš.“

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.