Choralia Praha – odborná porota

Mgr. Jaroslav Brych

Vystudoval nejprve hru na lesní roh na pardubické konzervatoři ve třídě Otakara Tvrdého a poté dirigování na pražské AMU u Václava Neumanna, Josefa Veselky a Radomíra Elišky. Opakovaně se zúčastňoval dirigentských kurzů u Helmutha Rillinga ve Stuttgartu.

V letech 1984 až 1997 byl sbormistrem Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy, od roku 1987 do roku 1994 pracoval jako dirigent Symfonického orchestru Armády České republiky, v letech 1992 až 1994 byl dirigentem Opery Mozart Praha. V letech 1994–2005 byl sbormistrem Pražského filharmonického sboru, 2007–12 sbormistrem Pražského komorního sboru. V současnosti učí na HAMU, na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze a na Pražské konzervatoři. Od roku 2009 je sbormistrem ženského Foerstrova komorního pěveckého sdružení Praha a od roku 2017 Kühnova smíšeného sboru.

Mgr. Lucie Gregorovič Fárová, DiS.

Vystudovala v letech 2002–09 pardubickou konzervatoř v oboru hra na varhany ve třídě Václava Uhlíře a dirigování ve třídě Vlastislava Nováka, Jaroslava Brycha a Jaromíra M. Krygela. V roce 2011 dokončila studium na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové v oborech sbormistrovství a hudební výchova pro střední školy.

V letech 2005–08 vedla přípravné sbory v Pardubickém dětském sboru Iuventus Cantans a od roku 2006 vyučovala také hru na klavír na ZUŠ Havlíčkova v Pardubicích. Po svém dědečkovi Vlastislavu Novákovi převzala v roce 2010 komorní smíšený a ženský sbor Continuo v Pardubicích. Od září 2008 vede v Královéhradeckém dětském sboru přípravná oddělení (Vlčí máky, Jitříčko) a hlavní sbor Jitro společně s Jiřím Skopalem starším. Od roku 2010 je ředitelkou ZUŠ Jitro Hradec Králové.

 

MgA. Martin Franze

MgA. Martin Franze

MgA. Jan Steyer

Lektor atelieru společných písní

Sbormistr a varhaník. Je absolventem Pražské konzervatoře a Akademie múzických umění v Praze. Mimo studium se aktivně účastnil mnoha mistrovských kurzů vedených předními světovými hudebními osobnostmi a zaměřených na interpretaci staré i soudobé hudby. 

První dirigentskou praxi získal jako umělecký vedoucí vokálně instrumentálního ansámblu Collegium Carmina Antiqua, posléze působil jako sbormistr Pražského dívčího sboru. V současnosti je uměleckým šéfem Pěveckého sboru ČVUT a zároveň sbormistrem Pražského smíšeného sboru. Jako hostující dirigent spolupracuje s mnoha amatérskými i profesionálními hudebními tělesy (Severočeská filharmonie Teplice, Hudba Hradní stráže a Policie ČR, Smíchovská komorní filharmonie). Pedagogicky dlouhodobě působil jako hudební lektor na New York University, je pravidelně zván na různé mistrovské hudební kurzy, kde vyučuje varhanní improvizaci a dirigování, dirigování učí v rámci oboru Sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK. Zasedá v porotách mezinárodních sborových a dirigentských soutěží a festivalů, zastává rovněž funkci varhaníka Karlovy univerzity. Umělecky se podílel na natáčení mnoha CD, jako interpret i jako hudební režisér a nahrává také pro Český rozhlas a Českou televizi. Koncertoval již ve většině zemí Evropy, opakovaně také v Japonsku, Rusku, Egyptě, Číně a Kanadě.

 

 

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.